Ing. Jan Pelikán, CSc.

 • pelikan@vupt.cz
 • +420 547 138 805
 • 1974 - dosud výzkumný pracovník, jednatel - Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o., Troubsko
 • 1984    VŠZ Brno, fakulta agronomická, externí aspirantura (speciální produkce rostlinná), (CSc.)
 • 1974 - 1979 UJEP Brno, postgraduální studium biometrika
 • 1969 - 1974 VŠZ Brno, fakulta agronomická, obor fytotechnický (Ing.)
 • 1967 - 1969 SZTŠ Tišnov – ekonomika zemědělství – maturitní zkouška
 • 1963 - 1966 SVVŠ Moravský Krumlov - maturitní zkouška


Členství:

 • člen odboru RV ČAZV
 • člen komise biometriky ČAZV
 • člen pícninářské komise ČAZV
 • člen Rady genetických zdrojů
 • člen společné vědecké rady Zemědělský výzkum spol. s r.o. a Oseva, výzkum a vývoj
Jazykové znalosti
 • anglický jazyk – aktivně
 • ruský jazyk – aktivně

Výzkumné zaměření
 • Polní pokusnictví
 • Biometrika
 • Genetické zdroje hlavních pícních druhů z čeledi motýlokvětých
 • Planá flóra
 • Šlechtění

Pelikán J., Knotová D., Vymyslický T. (2018): Porovnání výkonnosti českých a argentinských odrůd vojtěšky seté. Úroda č. 12, roč. LXVI, vědecká příloha, s. 171-174 ISSN 0139-6013

Pelikán J., Knotová D., Richter M., Třináctý J., Skládanka J. (2017): Vliv stárnutí porostu vojtěšky na obsah proteinových frakcí. Úroda 12 (LXV), vědecká příloha časopisu, s. 465 – 468, ISSN 0139-6013

Pelikán J., Knotová D., Hutyrová H. (2016): Obsah makro a mikroprvků u některých jednoletých druhů čeledi Fabaceae. Úroda 12, roč. LXIV – vědecká příloha, 501 - 504, ISSN 0139-6013

Knotová  D., Pelikán J. (2015): Pěstování lničky seté (Camelina sativa L.) na semeno  v podmínkách ekologického zemědělství. 

Pelikán J., Skládanka J., Adam V., Kizek R. (2015): Metodika stanovení biogenních aminů v silážích. Uplatněná certifikovaná metodika MENDELU Brno. 37 s. ISBN: 978-80-7509-373-8

Pelikán J., Knotová D. (2014): Evaluation of Bulgarian Alfalfa varieties grown under conditions of the Czech republic. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture Troyan, Bulgaria. vol. 17, 6: 1429-1442. ISSN 1311 – 0489Osivo a sadba, ČZU Praha, s. 181 – 184. ISBN 978-80-213-2544-9


Autor knih:

Pelikán J., Knotová D., Hofbauer J. (2019): Atlas olejnatých rostlin. Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko, Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko, Agriprint s.r.o., 242 s. ISBN 978-80-86908-37-3, ISBN 978-80-88000-25-9, ISBN 978-80-87091-85-2

Pelikán J., Knotová D., Hofbauer J. (2016): Méně známé druhy zemědělských plodin. Agriprint. s.r.o. Olomouc, 272 s., ISBN 978-80-88000-06-8

Pelikán J., Hýbl M. et al. (2012): Rostliny čeledi Fabaceae LINDL. (bobovité) České republiky. 1. vyd., Vydavatelství Ing. Petr Baštan, Olomouc, 230 s., ISBN 978-80-905080-2-6

Pelikán J. a kol. (2012): Atlas semen druhů čeledi bobovité (Fabaceae LINDL.). 1. vyd., Vydavatelství Ing. Petr Baštan, Olomouc, 190 s., ISBN 978-80-905080-3-3