Ing. Jakub Prudil

  • prudil@vupt.cz
  • +420 547 138 822

2014 - Gymnázium Blansko
2017 - Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, obor Zahradnictví (Bc.)
2020 - Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, obor Zahradnictví (Ing.)
2021 - doposud - Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, obor Obecná produkce rostlinná (Ph.D. studium)
2021 - doposud - Zemědělský výzkum, s.r.o. Troubsko – výzkumný pracovník

Jazykové znalosti

  • Angličtina - aktivně


Výzkumné zaměření

  • sledování půdního prostředí – organická hmota v půdě, kvalita humusu, fyzikální vlastnosti půd, chemické vlastnosti půd a některé biologické vlastnosti půd
  • využití spektrálních metod pro stanovení kvality huminových kyselin - UV VIS spektroskopie, IČ spektroskopie
  • půdoochranné technologie – ochrana půdy proti vodní erozi a zhutňování, využití meziplodin

PRUDIL, J. (2021). Quality of humic substances in the different crop rotation systems. In: Materials: Soil Science in a Digital Society: Book of abstracts. Saint Petersburg: Saint Petersburg State University, 2021, p. 168. ISBN 0-000-00000-0.

PRUDIL, J., POSPÍŠILOVÁ, L., SEDLÁK, L. BOTUROVÁ, K. (2021). Chemical composition of soil humic acids studied by DRIFT spectroscopy. www. https://symposium.foragerone.com/ihss-virtual-conference-2021/presentations/30591

PRUDIL, J., POSPÍŠILOVÁ, L., RYANT, P., SMUTNÝ, V., DRYŠLOVÁ, T. (2021).Total organic carbon content and transformation of selected soil properties as affected by different farming systems.
 https://www.postersessiononline.eu/173580348_eu/congresos/Eurosoil2021/aula/-PO_23_Eurosoil2021.pdf

BOTUROVÁ, K., PRUDIL, J., SEDLÁK, L., POSPÍŠILOVÁ, L. (2021). Abberation of intesively used chernozem. In Materials: Congress website, Geneva: Geneva, Eurosoil, 2021: https://b-com.mci-group.com/Abstract/Statistics/FlatAbstractList.aspx?EventCode=E2020 and in Book of abstracts: https://www.frontiersin.org/journals/environmental-science