Ing. Ivana Frei, Ph.D.

  • frei@vupt.cz
  • +420 547 138 806

2013 – 2014: Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o. a Zemědělský výzkum spol. s r.o. Troubsko, výzkumní pracovník

2011 – 2012: OSEVA PRO s.r.o. v Zubří, výzkumní pracovník

2008 – 2011: Mendelu Brno, Zahradnická fakulta v Lednici, veděcko-výzkumný pracovník

2008 – 2016: Mendelova univerzita Brno, Zahradnická fakulta Lednice Téma dizertační práce: Manažment trvalých trávnych porastov v územiach so zvláštnym ochranným režimom – Metodika obnovy trvalých trávnych porastov, zakončená státní zkouškou, udělen doktorský titul

Jazykové znalosti

  • angličtina – mírně pokročilý
  • němčina – středně pokročilý
Výzkumné zaměření:
  • Genetické zdroje pícnin a dalších rostlin
  • Biodiverzita travních porostů
  • Regionální osivové směsi


Á-J. Albert, O. Mudrák, I. Jongepierová, K. Fajmon, I. Frei, M. Ševčíková, J. Klimešová, J. DoležalData on different seed harvesting methods used in grassland restoration on ex-arable land. Data in Brief. Roč. 25, AUG 2019 (2019), č. článku 104011. ISSN 2352-3409


Frei I., Vymyslický T.: Vývoj vegetácie vysiatych trávnych zmesí na trvalých výskumných plochách u Hodonína. In: Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů: vědecká příloha časopisu Úroda 12/2014. Troubsko: Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko, Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko, Úroda 12/2014, 2014, s. 323-326. ISSN 0139-6013.

Semanová I.: Druhovo pestré trvalé trávne porasty - rôzne spôsoby zakladania a odporúčania pre prax. Pícninářské listy. 2014, XX. ročník, s. 62-64. ISBN 978-80-87091-50-0.

Semanová I. a Vymyslický T.: Výsledky monitoringu trávnych porastov vybraných hrádzí rybníkov, riek a poldrov. In: Úroda časopis pro rostlinnou výboru vyd. Min. Zemědělství a Výživy [online]. Úroda 12/2013, veděcká příloha časopisu, s. 332–335. ISSN 0139-6013.

Semanová I. a Ševčíková M.: Počiatočný vývoj vegetácie novo založených trávnych porastov pomocou priamo zozbieraných matreiálov zo zdrojových lúk zväzu Bromion. In: Sborník příspěvků z konference studentů doktorských programů Zahradnické fakulty 2013. první vydání. Lednice: Mendelova Univerzita v Brně, 24. říjen 2013, s. 95-100. ISBN 978-80-7375-896-7.

Semanová I.: Využitie vybraných druhov rastlín z čeľade Fabaceae pri tvorbe prírodných záhrad. In: Genofondy rostlin v zahradní tvorbě: Sborník z konference konané 23.-26.září 2013. P. Sekerka (ed.). Průhonice: Botanický ústav AV ČR, 2013, s. 76-79. ISBN 978-80-905198-2-4.

Scotton, M., Rieger, E., Feucht, B., Tamegger, CH., Jahn, F., Ševčíková, M., Semanová, I., Krautzer, B., Graiss, W., Haslgrübler, P., Kirmer, A., Stolle, M. Metody získání semen a rostlinného materiálu v druhově bohatých travních porostech. In: Scotton, M., Kirmer, A., Krautzer, B. [eds] Praktická příručka pro ekologickou obnovu travních porostů. - ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou, 2012, s. 30-41. ISBN 978-80-903444-8-8.

Ševčíková, M., Semanová, I., Chalupová, P. Metodické pokyny ke sklizni semen z druhově bohatých lučních porostů, OSEVA PRO s.r.o., Výzkumná stanice travinářská Zubří, 2012, 14 s.