Ing. Igor Huňady

  • hunady@vupt.cz
  • +420 547 138 817

1981-1985 Vysoká škola zemědělská, VŠZ (nyní Mendelova zemědělská a lesnická univerzita) Brno, Brno (Česká republika); obor zahradnictví

2004 Kurz Biometrické metody a modely, Pribilina (Slovensko)

2008 Biometrické metody v zemědělském výzkumu, Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., Troubsko (Česká republika)

2018 Základní kurz statistiky I, TIBCO Statistica, Praha (Česká republika)

2018 Základní kurz statistiky II, TIBCO Statistica, Praha (Česká republika)

2018 Kurz statistiky - Vícerozměrné statistické metody, TIBCO Statistica, Praha (Česká republika)

2018 Kurz statistiky - Časové řady a predikce, TIBCO Statistica, Praha (Česká republika)

2018 Kurz statistiky - Praktická analýza dat, TIBCO Statistica, Praha (Česká republika)

2022 Kurz statistiky - Vícerozměrné statistické metody v TIBCO Statistica II, TIBCO Statistica, Praha (Česká republika)

Pěstování ovocných dřevin a produkce ovoce, vedení a hodnocení odrůdových pokusů s ovocnými dřevinami.

Výzkumná a vzdělávací praxe v oboru ekologie a životního prostředí.

Výzkum luskovin a luskovino-obilních směsek pro potřeby konvenčního, integrovaného a ekologického a zemědělství.

Kurátor kolekce genetických zdrojů vybraných luskovin v ČR v rámci Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiverzity.


Jazykové znalosti:

anglický jazyk

německý jazyk


Výzkumné zaměření:

Výzkum smíšených kultur pícnin z hlediska jejich vlivu na životní prostředí.

Výzkum smíšených kultur pícnin a luskovin za účelem produkce siláží z alternativních substrátů.

Výzkum možností využití smíšených kultur pícnin a luskovin pro produkci bioplynu.

Výzkum možností využití bezpilotních leteckých prostředků (unmanned aerial vehicles - UAVs) pro stanovení stavu a vývoje polních plodin na základě vegetačních indexů.

Výzkum vlivu sucha na klíčení semen některých druhů pícnin.

Kintl, A.; Vítěz, T.; Huňady, I.; Sobotková, J.; Hammerschmiedt, T.; Vítězová, M.; Brtnický, M.; Holátko, J.; Elbl, J. Effect of Mycotoxins in Silage on Biogas Production. Bioengineering 2023, 10, 1387. https://doi.org/10.3390/bioengineering10121387

Kintl, A.; Huňady, I.; Vítěz, T.; Brtnický, M.; Sobotková, J.; Hammerschmiedt, T.; Vítězová, M.; Holátko, J.; Smutný, V.; Elbl, J. Effect of Legumes Intercropped with Maize on Biomass Yield and Subsequent Biogas Production. Agronomy 2023, 13, 2775. https://doi.org/10.3390/agronomy13112775

Elbl, J.; Kintl, A.; Brtnický, M.; Širůček, P.; Mezera, J.; Smutný, V.; Vopravil, J.; Holátko, J.; Huňady, I.; Lukas, V., Assessment of the effect of optimised field plot size on the crop yield. Plant Soil Environ. 2023, 69 (10), 447-62.

Kintl, A., Huňady, I., Ondrisková, V. et al. Influence of Boron and Drought Simulation on Germinability and Hardseededness of Black Medick Seeds (Medicago lupulina L.). J Plant Growth Regul 42, 1704–1719 (2023). https://doi.org/10.1007/s00344-022-10652-y

Elbl, J.; Lukas, V.; Sobotková, J.; Huňady, I.; Kintl, A. Effect of Drought on the Development of Deschampsia caespitosa (L.) and Selected Soil Parameters during a Three-Year Lysimetric Experiment. Life 2023, 13, 745. https://doi.org/10.3390/life13030745

Kintl, A.; Vítěz, T.; Huňady, I.; Brtnický, M.; Novák, D.; Lochman, J.; Vítězová, M.; Hammerschmiedt, T.; Holátko, J.; Elbl, J. Anaerobic Fermentation of Silage from the Above-Ground Biomass of Jerusalem Artichoke (Helianthus tuberosus L.) and Maize (Zea mayse L.) as a New and Promising Input Raw Material for Biogas Production. Appl. Sci. 2022, 12, 11417. https://doi.org/10.3390/app122211417

Lukas, V.; Huňady, I.; Kintl, A.; Mezera, J.; Hammerschmiedt, T.; Sobotková, J.; Brtnický, M.; Elbl, J. Using UAV to Identify the Optimal Vegetation Index for Yield Prediction of Oil Seed Rape (Brassica napus L.) at the Flowering Stage. Remote Sens. 2022, 14, 4953. https://doi.org/10.3390/rs14194953

Kintl, A.; Huňady, I.; Holátko, J.; Vítěz, T.; Hammerschmiedt, T.; Brtnický, M.; Ondrisková, V.; Elbl, J. Using the Mixed Culture of Fodder Mallow (Malva verticillata L.) and White Sweet Clover (Melilotus albus Medik.) for Methane Production. Fermentation 2022, 8, 94. https://doi.org/10.3390/fermentation8030094

Brtnicky, M.; Kintl, A.; Hammerschmiedt, T.; Mustafa, A.; Elbl, J.; Kucerik, J.; Vyhnanek, T.; Skladanka, J.; Hunady, I.; Holatko, J. Clover Species Specific Influence on Microbial Abundance and Associated Enzyme Activities in Rhizosphere and Non-Rhizosphere Soils. Agronomy 2021, 11, 2214. https://doi.org/10.3390/agronomy11112214

Kintl, A.; Huňady, I.; Vymyslický, T.; Ondrisková, V.; Hammerschmiedt, T.; Brtnický, M.; Elbl, J. Effect of Seed Coating and PEG-Induced Drought on the Germination Capacity of Five Clover Crops. Plants 2021, 10, 724. https://doi.org/10.3390/plants10040724

Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO) na období 2023 - 2027

TQ03000712 - Výzkum a vývoj biopaliv ze zemědělských reziduí0000-0002-3075-7042