Ing. Barbora Badalíková

  • badalikova@vupt.cz
  • +420 547 138 821

Od 1. 2. 2018 – dosud: zástupce oddělení agrotechniky

2009 – 31. 1. 2018: vedoucí oddělení agrotechniky

2004 – dosud: Zemědělský výzkum, s.r.o. Troubsko – výzkumný pracovník

1. 5. 1995 – 1. 5. 2018: Výzkumný ústav pícninářský, s.r.o. Troubsko – výzkumný pracovník

1. 2. 1990 - 30. 4. 1995: - samostatný výzkumný a vývojový pracovník

1. 1. 1989 - 31. 1. 1990: - výzkumný a vývojový pracovník

1. 6. 1986 - 31.12. 1988: - odborný pracovník - samostatný řešitel

7. 2. 1983 - 31.5. 1986: - odborný pracovník - vedoucí chemické laboratoře

1.12. 1979 - 30. 9. 1982: - studijní pobyt

1.11. 1978 - 30.11.1979: - asistent II - pracovník pedologické laboratoře

1978 – 1995: Výzkumný ústav základní agrotechniky Hrušovany u Brna

1978: Vysoká škola zemědělská Brno, Fakulta agronomická, obor fytotechnický

1973: Gymnázium Brno

Jazykové znalosti
  • Angličtina – aktivně
  • Němčina - pasivně
  • Ruština – pasivně

Výzkumné zaměření

pedologie – fyzikální, chemické a biologické vlastnosti, organická hmota v půdě, struktura půdy, vláhové poměry v půdě, vodní eroze půdy 

využití meziplodin 

půdoochranné technologie zpracování půdy


odpovědný řešitel a koordinátor projektů NAZV MZe ČR, TA ČR

člen České pedologické společnosti

člen ISTRO (International Soil Tillage Research Organization)

člen IHSS (International Humic Substances Society)

člen České Akademie věd – odbor pedologie

Badalíková B., Novotná J., Červinka J., 2023: Optimizing the Cohesion of Pond Dams in Relation to the Content of Organic Matter in the Soil. Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2023, 71(4), 205-211 | DOI: 10.11118/actaun.2023.015

Burg P., Badalíková B., Mašán V., Csáki Š., Burgová J., Turan J., Matwijczuk A., 2023: Evaluation of the Effect of Deep Compost Application in the Areas around Vineyard Tree Trunks on Selected Soil Chemical Properties and the Vegetative Growth of the Vine. In Processes 2023, MDPI, Vol.11, Issue 2, pp 632 DOI 10.3390/pr11020632

Badalíková, B.; Burg, P.;Mašán, V.; Prudil, J.; Jobbagy, J.; Čížková, A.; Krištof, K.; Vašinka, M., 2022: Deep Placement of Compost intoVineyard Soil Affecting PhysicalProperties of Soils, Yield and Qualityof Grapes. Sustainability 2022, 14(13), 7823 https://doi.org/10.3390/su14137823

Badalíková, B., Pospíšilová, L., Šarapatka, B., Vlček, V., Prudil, J., Černohorský, J., Bednář, M., Lukas, V., Netopil, P., Boturová, K., 2022: Komplexní posouzení heterogenity pozemků a návrh lokálně cíleného hospodaření na půdě s minimalizací rizik vodní eroze. Certifikovaná metodika. 36 s. ISBN: 978-80-88000-37-2

Badalíková B., Vašinka M., Burg P., Mašán V., Jelínek A., Roy A., 2020: Vyhodnocení vlastností půdy při použití hloubkové aplikace organické hmoty ve vinicích a sadech. (Evaluation of soil properties by using deep application of organic matter in vineyards and orchards). Uplatněná certifikovaná metodika 46/20, 47 s. ISBN 978-80-88000-27-3

Badalíková B., Vašinka M., 2020: Hodnocení obsahu organické hmoty v půdě a jejího vlivu na vodní erozi a půdní vlastnosti. (Evaluation of the content of organic matter in the soil and its influence on water erosion and soil properties). Uplatněná certifikovaná metodika 47/20, 21 s. ISBN 978-80-88000-28-0

„Analýza a úpravy aplikačních schémat kompostů směřujících k posílení systému ochrany půdy v rámci stabilizace produkční schopnosti“, NAZV č.QK22020032

Hlavní příjemce: Zemědělský výzkum, spol. s r.o.

Řešitel: Ing. Barbora Badalíková

Financováno: Ministerstvo zemědělství České republiky

Doba řešení: 2022 – 2024


Ukončený projekt

„Kvantifikace dopadu hospodaření na erozi, kvalitu půd a výnosy pěstovaných plodin s návrhem pěstebních technologií šetrných k životnímu prostředí“ (č. QK1810233)

Hlavní příjemce: Mendelova univerzita v Brně

Řešitel: Ing. Barbora Badalíková

Financováno: Ministerstvo zemědělství České republiky

Doba řešení: 2018 – 2022

6508165233