Ing. Julie Sobotková

  • sobotkova@vupt.cz
  • +420 547 138 827

2021 – současnost Zemědělský výzkum spol. s r. o. – výzkumný pracovník

2019 – 2021 Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, obor Biotechnologie rostlin (magisterské studium)

2016 – 2019 Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, obor Molekulární biologie a biotechnologie (bakalářské studium)

Jazykové znalosti: 

anglický jazyk – mírně pokročilý

Kintl, A., Huňady, I., Vítěz, T., Brtnický, M., Sobotková, J., Hammerschmiedt, T., Vítězová, M., Holátko, J., Smutný, V., Elbl, J. Effect of Legumes Intercropped with Maize on Biomass Yield and Subsequent Biogas Production. Agronomy 2023, 13, 2775. https://doi.org/10.3390/agronomy13112775

Kintl, A., Vejražka, K., Elbl, J., Huňady, I., Sobotková, J. Žito lesní nejen na zrno. Úroda 2023, č. 4, s. 48-51.

Kintl, A., Kubíková, Z., Sobotková, J., Brtnický, M. Riziko zaplevelení při pěstování meziplodin. Úroda 2023, č. 10, s. 64-68.

Kintl, A., Sobotková, J., Elbl, J., Huňady, I. Lokální zdroj dusíkatých látek ze smíšené kultury kukuřice a fazolu. Agromanuál 2022, č. 8, s. 78-80.

Kintl, A., Sobotková, J., Vejražka, K., Elbl, J. Na hořčici trochu jinak. Úroda 2022, č. 11, s. 58-60.

2021 – 2025 NAZV QK21010161 Význam lignocelulózového komplexu z biomasy meziplodin pro zlepšení půdního prostření

2021 – 2023 ERDF CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025202 Agrotechnikou proti suchu

2019 – 2023 TAČR QK1910334 Inovace šetrných systémů pěstování kukuřice s využitím podsevových plodin k omezení degradace půdy a zlepšení hospodaření s vodou v podmínkách měnícího se klimatu

2019 – 2023 TAČR TH04030132 Systémy aplikace tekutých organických hnojiv jako prostředek ke zlepšení půdního prostředí, zvýšení využitelnosti živin rostlinami a jako prostředek k minimalizaci dopadů na životní prostředí

0000-0002-4166-137X