Bc. Antonín Drda

  • drda@vupt.cz
  • +420 547 138 834

2014 – Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž, obor veterinářství

2019 - Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, obor Arboristika

2023 – Zemědělský výzkum spol. s r. o. – výzkumný pracovník, oddělení ochrany rostlin

Zemědělská fytopatologie a mykologie

Mykotoxikologie

Rostlinolékařství

Jazykové znalosti:

Angličtina – B2

Kubíková, Z., Drda, A., Hutyrová, H. (2024): Dvoufázová sklizeň u jetele nachového. Pícninářské a trávníkářské listy 2024, ročník XXX., str. 56 – 60. ISBN 978-80-88610- 05-2.

Prudil, J., Lang, J., Dybová M., Drda, A., (2024): ”Carbon farming CE” aneb trend budoucího vývoje zemědělství ve střední Evropě. Pícninářské a trávníkářské listy 2024, ročník XXX., str. 68 – 69. ISBN 978-80-88610-05-2.

TAČR TQ03000327 – Detekce významných houbových patogenů kořene jetele lučního a jejich korelace s obsahem mykotoxinů

QL24010223 - Rezistentní šlechtění jetele lučního na vybraná houbová a virová onemocnění

QK22010200 - Termická sanitace osiv jako ochrana před houbovými patogeny a škůdci

DKRVO-MZE-RO1722 Člen řešitelského týmu - Výzkumný záměr III., aktivita č. 3 -Výzkum a vývoj fyzikálních metod ochrany rostlin