Publikace 2023

Jimp (Q1 a Q2)

Balarynová, J., Klčová, B., Tarkowská, D., Turečková, V., Trněný, O., Špundová, M., Ochatt, S., & Smýkal, P. (2023). Domestication has altered the ABA and gibberellin profiles in developing pea seeds. Planta, 258(2), 25. https://doi.org/10.1007/s00425-023-04184-2

Brtnicky, M., Mustafa, A., Hammerschmiedt, T., Kintl, A., Trakal, L., Beesley, L., Ryant, P., Omara-Ojungu, C., Baltazar, T., Holatko, J. Pre-activated biochar by fertilizers mitigates nutrient leaching and stimulates soil microbial activity. Chemical and Biological Technologies in Agriculture 2023, 10, 57. https://doi.org/10.1186/s40538-023-00430-7 IF: 6.6; Q1

Elbl, J., Kintl, A., Brtnický, M., Širůček, P., Mezera, J., Smutný, V., Vopravil, J., Holátko, J., Huňady, I., Lukas, V. Assessment of the effect of optimised field plot size on the crop yield. Plant, Soil and Environment 2023, 69, 10. https://doi.org/10.17221/262/2023-PSE IF: 2.4; Q2

 Elbl, J., Lukas, V., Sobotková, J., Huňady, I., Kintl, A. Effect of Drought on the Development of Deschampsia caespitosa (L.) and Selected Soil Parameters during a Three-Year Lysimetric Experiment. Life 2023, 13, 745. https://doi.org/10.3390/ life13030745 IF: 3.253; Q2

Fajkus, P., Adámik, M., Nelson, A.D.L., Kilar, A.M., Franek, M., Bubeník, M., Čapková Frydrychová, R., Votavová, A., Sýkorová, E., Fajkus, J., Peška, V. (2023): Telomerase RNA in Hymenoptera (Insecta) switched to plant/ciliate-like biogenesis, Nucleic Acids Research, Volume 51, Issue 1, 11 January 2023, Pages 420–433, https://doi.org/10.1093/nar/gkac1202

Hammerschmiedt, T., Holatko, J., Zelinka, R., Kintl, A., Skarpa, P., Bytesnikova, Z., Richtera, L., Mustafa, A., Malicek, O., Brtnicky, M. The combined effect of graphene oxide and elemental nano-sulfur on soil biological properties and lettuce plant biomass. Front. Plant Sci 2023, 14, 1057133. https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1057133 IF: 6.627; Q1

 Holatko, J., Brtnicky, M., Mustafa, A., Kintl, A., Skarpa, P., Ryant, P., Baltazar, T., Malicek, O., Latal, O., Hammerschmiedt, T. Effect of Digestate Modified with Amendments on Soil Health and Plant Biomass under Varying Experimental Durations. Materials 2023, 16, 1027. https://doi.org/10.3390/ma16031027 IF: 3.748; Q2

Holatko, J., Hammerschmiedt, T., Mustafa, A., Kintl, A., Skarpa, P., Ryant, P., Baltazar, T., Malicek, O., Latal, O., Brtnicky, M. Time-dependent impact of co-matured manure with elemental sulfur and biochar on the soil agro-ecological properties and plant biomass. Scientific Reports 2023, 13, 4327. https://doi.org/10.1038/s41598-023-31348-7 IF: 4.997; Q2

Holatko, J., Hammerschmiedt, T., Kucerik, J., Kintl, A., Baltazar, T., Malicek, O., Latal, O., Brtnicky, M. Fertilisation of permanent grasslands with digestate and its effect on soil properties and sustainable biomass production. European Journal of Agronomy 2023, 149, 126914. https://doi.org/10.1016/j.eja.2023.126914 IF: 5.2; Q1

Horák D., Trávníček, B., Király, G., Détraz-Méroz J., Vymyslický T., Kozoni M., Harpke D.et Hroneš M. 2023: Cytogeography of Gagea bohemica (Liliaceae) outside the Mediterranean: two ploidy levels, spatial differentiation of cytotypes, and occurrence of mixed-ploidy populations. Plant Syst Evol 309, 37 (2023). https://doi.org/10.1007/s00606-023-01877-9

Hrudova, E., Seidenglanz, M., Toth, P., Poslusna, J., Kolarik, P., Havel, J. (2023): Pollen Beetles in Oilseed Rape Fields: Spectrum and Distribution in Czech Republic during 2011-2013 (2023), Agriculture 2023, 13(6), 1243; https://doi.org/10.3390/agriculture13061243

Kintl, A., Hammerschmiedt, T., Vítěz, T., Brtnický, M., Vejražka, K., Huňady, I., Látal, O., Elbl, J. Possibility of using tannins to control greenhouse gas production during digestate storage. Waste Management 2023, 156, 75-83. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2022.11.025 IF: 8.816; Q1

Kintl, A., Huňady, I., Vítěz, T., Brtnický, M., Sobotková, J., Hammerschmiedt, T., Vítězová, M., Holátko, J., Smutný, V., Elbl, J. Effect of Legumes Intercropped with Maize on Biomass Yield and Subsequent Biogas Production. Agronomy 2023, 13, 2775. https://doi.org/10.3390/agronomy13112775 IF: 3.7; Q1

Kintl, A., Šmeringai, J., Sobotková, J., Huňady, I., Brtnický, M., Hammerschmiedt, T., Radziemska, M., Lukas, V., Elbl, J. Potential for the Accumulation of PTEs in the Biomass of Melilotus albus Med. Used for Biomethane Production. Appl. Sci. 2023, 13, 4223. https://doi.org/10.3390/app13074223 IF: 2.838; Q2

Kintl, A., Vítěz, T., Huňady, I., Sobotková, J., Hammerschmiedt, T., Vítězová, M., Brtnický, M., Holátko, J., Elbl, J. Effect of Mycotoxins in Silage on Biogas Production. Bioengineering 2023, 10, 1387. https://doi.org/10.3390/bioengineering10121387 IF: 4.6; Q2

Lang, J., Váczi, P., Barták, M., Hájek, J., Kintl, A., Zikmundová, B., Elbl, J. (2023): Stimulative Effects of Lupinus sp. and Melilotus albus Underseed on the Photosynthetic Performance of Maize (Zea mays) in Two Intercropping Systems. Agronomy 2023, 13, 163. https://doi.org/10.3390/agronomy13010163

Lang, J., Barták, M., Váczi, P., Hájek, J. (2023): Effect of Some Herbicides on Primary Photosynthesis in Malva moschata as a Prospective Plant for Agricultural Grass Mixtures. Agronomy 2024, 14, 10. https:// doi.org/10.3390/agronomy14010010

Mustafa, A., Zulfiqar, U., Mumtaz, M. Z., Radziemska, M., Haider, F. U., Holatko, J., Hammershmiedt, T., Naveed, M., Ali, H., Kintl, A., Saeed, Q., Kucerik, J., Brtnicky, M. Nickel (Ni) phytotoxicity and detoxification mechanisms: A review. Chemosphere 2023, 328, 138574. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2023.138574 IF: 8.943; Q1

Mustafa, A., Holatko, J., Hammerschmiedt, T., Kucerik, J., Kintl, A., Baltazar, T., Malicek, O., Brtnicky, M. The Role of Biochar Co‑Pyrolyzed with Sawdust and Zeolite on Soil Microbiological and Physicochemical Attributes, Crop Agronomic, and Ecophysiological Performance. Journal of Soil Science and Plant Nutrition 2023, 23, 4899-4911. https://doi.org/10.1007/s42729-023-01428-8 IF: 3.9; Q1

Pospíšilová, L., Sedlák, L., Boturová, K., Prudil, J., Plisková, J., Menšík, L. (2023): Liming effect on soil organic matter quality in grassland. Soil Science Annual. 2023. sv. 74, č. 2, ISSN 2300-

Prudil, J., Pospíšilová L, Dryšlová T, Barančíková G, Smutný V, Sedlák L, et al. (2023): Assessment of carbon sequestration as affected by different management practices using the RothC model. Plant Soil Environ.. 2023; 69(11):532-544. doi: 10.17221/291/2023-PSE.

4967.

Radziemska, M., Blazejczyk, A., Gusiatin, M.Z., Cydzik-Kwiatkowska, A., Majewski, G., Hammerschmiedt, T., Rogula-Kozlowska, W., Majder-Lopatka, M., Kucerik, J., Bilgin, A., Holatko, J., Kintl, A., Brtnicky, M. Nanoporous zeolite and its effect on the immobilization of trace elements in soils from scrap landfills under aided phytostabilization. Land Degradation & Plant Nutrition 2023, 34, 1491-1503. https://doi.org/10.1002/ldr.4548 IF: 4.7; Q2

Šlachta, M., Erban, T., Votavová, A., Tomešová, D., Václavíková, M., Halešová, T., Shcherbachenko, E., Bešta, T., Edwards-Jonášová, M., Včeláková, R., Procházková V., Cudlín, P. (2023): Moderate use of pesticides in allotment gardens as indicated by their residues in larval food provisions of Osmia solitary bees, Journal of Apicultural Research, DOI: 10.1080/00218839.2023.2285143


Jimp (Q3 a Q4), Jsc, Jost, B, C, D

Badalíková B., Novotná J., Červinka J., 2023: Optimizing the Cohesion of Pond Dams in Relation to the Content of Organic Matter in the Soil. Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2023, 71(4), 205-211 | DOI: 10.11118/actaun.2023.015

Burg P., Souček J., Badalíková B., Plíva P., Zemánek P., Mašán V., Záhora J., Dvořák P., Hejátková K., 2023: Význam a možnosti povrchové aplikace kompostu na půdu. (The importance and possibilities of applying compost to the soil surface). Úroda 12, roč. LXXI, vědecká příloha, s.205-212

Burg P., Badalíková B., Mašán V., Csáki Š., Burgová J., Turan J., Matwijczuk A., 2023: Evaluation of the Effect of Deep Compost Application in the Areas around Vineyard Tree Trunks on Selected Soil Chemical Properties and the Vegetative Growth of the Vine. In Processes 2023, MDPI, Vol.11, Issue 2, pp 632 DOI 10.3390/pr11020632

Dybová M., Trněný O., Hofbauer J., Staveníková J., Matoušková M. (2023): Vícenásobná selekce rostlin jetele lučního (Trifolium pratense L.) na vyšší fixaci dusíku pomocí acetylén redukční metody. Úroda 12/2023, vědecká příloha časopisu.

Homolka, P., Jančík F., Koukolová V., Loučka R., Jambor V., Synková H., Nedělník J., Lang J. (2023): Výživné hodnoty vojtěšky ovlivněné pořadím seče a vývojem počasí. Úroda 12/2023, vědecká příloha časopisu, s. 247-254 ISSN 0139-6013.

Jiroušek M., Němec R., Vymyslický T., Frei I., Fabšičová M. (2023): Záraza hořčíková (Orobanche picridis) v Národním parku Podyjí. –Thayensia 19: 39-45.

Kintl, A., Zímová, N., Brtnický, M., Hammerschmiedt, T., Smutný, V., Kincl, D., Nerušil, P., Huňady, I., Elbl, J. Effect of cover crops undersown in maize on the mycotoxin content in maize biomass. Acta fytotechica et zootechnica 2023, 26(1), 78-92. https://doi.org/10.15414/afz.2023.26.01.78-92

Kolařík, P. (2023): Citlivosti nosatčíků rodu Apion k účinným látkám insekticidů v letech 2018 – 2023, Úroda 12, roč. LXXI, 2023, vědecká příloha, s. 109-120

Kolařík, P., Kolaříková K. (2023): Možnosti ochrany ředkve olejné (Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.) proti blýskáčku řepkovému, Úroda 12, roč. LXXI, 2023, vědecká příloha, s. 121-128

Kubíková Z., Hutyrová H. (2023): Vliv herbicidního ošetření svazenky na výnosové parametry. Úroda 12, roč. LXX, 2023, vědecká příloha, s. 129 – 132, ISSN 0139-6013

Loučka, R., Jančík F., Kumprechtová1, D., Koukolová V., Kubelková P., Tyrolová, Y., Výborná, A., Joch1, M., Jambor, V., Synková, H., Malá, S., Nedělník, J., Lang, J., Homolka, P. (2023): Using precision livestock farming for dairy herd management.Czech J. Anim. Sci. 2023, 68(3):111-121 | DOI: 10.17221/180/2022-CJAS

Loučka R., Jančík F., Homolka P., Jambor V., Synková H., Nedělník J., Lang J. (2023): Rozdíly ve stanovení živin vojtěšky chemicky a přenosným spektrometrem NIR (blízká infračervená oblast) Úroda 12/2023, vědecká příloha časopisu, s. 405-408. ISSN 0139-6013.

Loučka R., Jančík F., Homolka P., Koukolová V., Kubelková P., Tyrolová Y., Výborná A., Jambor V., Synková H., Nedělník J., Lang J. (2023): Vliv lokality na ukazatele výživné hodnoty vojtěšky, pěstované v letech 2018 až 2022 Úroda 12/2023, vědecká příloha časopisu, s. 269-276. ISSN 0139-6013.

Porvaz, P., Kron, I., Tóth, Š., Kintl, A. Effect of Differentiated Nitrogen Nutrition on Aboveground Biomass of Selected Cultivars of Cannabis sativa L. Cultivated Under Central European Conditions. Agriculture (Poľnohospodárstvo) 2023, 68(4), 191-201. https://doi.org/10.2478/agri-2022-0016

Sedlák L., Basu S., Pospíšilová L., Prax A., Kulhavý J., Prudil J., Hornová H., Vichta T. (2023): Changes in soil properties due to land reclamation and climate change in South Moravian floodplain forest. Soil & Water Res

Šafář J., Bjelková M., Kubíková Z., Seidenglanz M. (2023): Možnosti desikace olejného lnu po restrikcích účinných látek. Úroda 12, roč. LXX, 2023, vědecká příloha, s. 185 – 192, ISSN 0139-6013


D

Elbl, J., Vojtěch, L., Mezera, J., Huňady, I., Kintl, A. (2023): Using self – propelled sprayers for the targeted application of herbicides. 23rd International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management: Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing (SGEM), Albena 3. – 9. 7. 2023, vol 23(2.1), 307-314.

https://doi.org/10.5593/sgem2023/2.1/s10.39

Kintl, A., Huňady, I., Sobotková, J., Kubíková, Z., Elbl, J. (2023): Effect of herbicide application on the production of shoot and root biomass and on the effectiveness of biological nitrogen fixation inwhite sweet clover (Melilotus albus). 23rd International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management: Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems (SGEM), Albena 3. – 9. 7. 2023, vol 23(3.1), 209-216. https://doi.org/10.5593/sgem2023/3.1/s13.25

 Kintl, A., Huňady, I., Lukas, V., Brtnický, M., Elbl, J. (2023): Effect of inter-row distance on some quantitative and qualitative indicators of white mustard (Sinapis alba) seeds. 23rd International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management: Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems (SGEM), Albena 3. – 9. 7. 2023, vol 23(3.1), 225-230. https://doi.org/10.5593/sgem2023/3.1/s13.27

Kubíková, Z., Hutyrová, H. i Smejkalová, H. (2023). Differences in the Ripening of Two Clover Species and the Effect of Pre-harvest Desiccation. Poljoprivreda, 29 (1), 3-11. https://doi.org/10.18047/poljo.29.1.1


Nmet

Fabšičová M., Frei I., Jiroušek M., Smetanová S., Šipoš J., Trnka F., Vymyslický T., Winkler J., Zdražílková M. (2023): Úhorové hospodaření na loukách a pastvinách. Uplatněná certifikovaná metodika 58/2023.

Fabšičová M., Frei I., Jiroušek M., Smetanová S., Šipoš J., Trnka F., Vymyslický T., Winkler J., Zdražílková M. (2023): Podpora biodiverzity travních porostů pomocí maloplošných úhorů. Uplatněná certifikovaná metodika 62/2023.

Loučka, R., Lang, J., Jambor, V., Nedělník, J., Šindelková, I., Malá, S., Synková, H., Tyrolová, Y., Jančík, F., Koukolová, V., Kubelková, P., Homolka, P.(2023): Vlivy na složení živin při sklizni vojtěšky. Certifikovaná metodika, vydal Výzkumný ústav živočišné výroby, Praha, ISBN 978-80-7403-294-3. Osvědčení MZe ze dne 12. 10. 2023.


O

Badalíková B., Prudil J., Vlček V. (2023): Změny fyzikálních vlastností půdy na svažitém pozemku. (Changes in soil physical properties on a sloping plot). Agromanuál, č. 5, roč. 18, s. 140-142 ISSN 1801-7673.

Badalíková B., Burg P., Mašán V., Jelínek A. (2023): Zhodnocení vodostálosti půdních agregátů při zapravení kompostu do příkmenných pásů v sadech. (Evaluation of the water resistance of soil aggregates when incorporating compost into vertical strips in orchards). Vinař - Sadař, č.3/2023, roč. 2023, s. 56-58. ISSN 1804-3054.

Badalíková B., Lang J., Prudil J., Burg P., Dvořák P., Hejátková K., 2023: Vyhodnocení aplikace kompostu na povrch půdy bez zapravení. (Evaluation of the compost application to the soil surface without incorporation ). Úroda, 8/2023, roč. LXXI, s.69-73 ISSN 0139-6013

Badalíková B., 2023: Nutnost protierozní ochrany půdy. (Necessity of soil erosion protection). Úroda, 11/2023, roč. LXXI, s. 67-70 ISSN 0139-6013

Hlásná-Čepková P, Holubec V., Vymyslický T., Raab S., Frei I., Podrábský M., Vitámvás P. (2023): Experimentální směsi rostlin pro ozeleňování tramvajových tratí a obratišť. – Nová Botanika 6 (2): 24-31.

Hrudová, E., Seidenglanz, M., Kolařík, P., Plachká, E. (2023): Dřepčíci rodu Phyllotreta a dřepčík olejkový - Jaká je současná situace s rezistencí vůči insekticidům? Agromanuál 8, ročník 18, s. 46-47

Kintl, A., Sobotková, J., Elbl, J. Meziplodiny pro půdy. Úroda (2023), č. 2, s. 57-59. (ZVT).

Kintl, A., Elbl, J., Sobotková, J., Přidal, A. Vojtěška za květu a včely. Agromanuál (2023), č. 2, s. 116-117. (ZVT).

Kintl, A., Vejražka, K., Elbl, J., Huňady, I., Sobotková, J. Žito lesní nejen na zrno. Úroda (2023), č. 4, s. 48-51. (ZVT).

Kintl, A., Huňady, I., Sobotková, J. Netradiční druhy pícnin k produkci bioplynu. Agromanuál (2023), č. 9-10, s. 99-101. (ZVT).

Kintl, A., Šedek, A., Kincl, D., Elbl, J., Huňady, I., Sobotková, J. Precizní zemědělství při protierozním pěstování kukuřice. Úroda (2023), č. 10, s. 24-27. (ZVT).

Kintl, A., Kubíková, Z., Sobotková, J., Brtnický, M. Riziko zaplevelení při pěstování meziplodin. Úroda (2023), č. 10, s. 64-68. (ZVT).

Kintl, A., Sobotková, J., Huňady, I. Mikrobiálně odolné organické látky a meziplodiny. Farmář (2023), č. 10, s. 14-16. (ZVT).

 Kintl, A., Sobotková, J., Elbl, J., Brtnický, M., Huňady, I. Posklizňové zbytky u smíšené kultury. Zemědělec (2023), č. 47, s. 19, 22, 26. (ZVT).

Kintl, A., Huňady, I., Sobotková, J., Elbl, J. Meziplodiny s mnoha funkcemi. Úroda (2023), č. 11, s. 55-58. (ZVT).

Kolařík, P., Kolaříková K. (2023): Sledování výskytu bázlivce kukuřičného (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) v kukuřici seté, Zemědělec, č. 47/2023, ročník XXXI., 28 - 30

 Kolařík, P., Kolaříková K. (2023): Ochrana semenných porostů vojtěšky seté proti klopuškám z čeledi Miridae, Agromanuál 5, 66-67

Kolařík, P., Kolaříková K. (2023): Posuny v citlivosti insekticidů u hmyzích škůdců víceletých pícnin, Agromanuál 6, ročník 18, s. 30-32

Kolařík, P., Kolaříková K. (2023): Sledování výskytu stonkových krytonosců v roce 2022 a možnosti ochrany, Agromanuál 2, ročník 18, s. 48-50

Kolařík, P., Kolaříková K. (2023): Ochrana porostů máku setého proti hlavním hmyzím škůdcům, Agromanuál 3, ročník 18, s. 74-77

Kubíková Z., Smejkalová H., Kolaříková (2023): Výsledky pokusů s ukončováním vegetace u jetele nachového, jetele lučního a svazenky vratičolisté v roce 2022. Pícninářské a trávníkářské listy XXIX, 2023: 70-73, ISBN 978-80-88610-01-4

Kubíková Z. (2023): Pěstování minoritních olejnin - pupalka dvouletá. Agromanuál 2023/11–12, str.: 99-100

Kubíková Z., Langová M. (2023): Pěstování minoritních olejnin - světlice barvířská Agromanuál 2023/8, str.: 94-96

Kubíková Z., Smejkalová H., Kolaříková K. (2023): Pěstování slézu. Agromanuál 2023/6, str.: 117-119

Lang, J. (2023): Rozdíly v teplotních a srážkových normálech za roky 1961-1990 a 1991-2020 na stanici Troubsko. In: sborník z konference Hospodaření s vodou v krajině. Mezinárodní konference konaná 6.–7. 9. 2023 Třeboň.

Nedělník, J. (2023): Moderní šlechtitelské techniky v kontextu s programem Green Deal – ano, nebo ne? Úroda, 3/3023, ISSN 0139-6013.

Lang, J. (2023): Rozdíly v teplotních a srážkových normálech za roky 1961-1990 a 1991-2020 na stanici Troubsko. In: Sborník abstraktů z konference Hospodaření s vodou v krajině. Mezinárodní konference konaná 6.–7. 9. 2023 Třeboň.

Petrović M., Prijović M., Živković-Antić I., Stojanović V., Vymyslický T., Stepić M., Babić S., Sokopović D. (2022): Pregled flore specijalnog rezervata prirode „Osredak“ deceniju nakon zavrsetka. Zaštita prirode 72 (1-2): 25-38.

Prudil, J., Hýbl, M., Kadlček, L., Koláčková I., Lang, J. (2023): Vliv foliární aplikace mikroprvků na vybrané parametry pícnin. Pícninářské a trávníkářské listy, 2023.

Prudil, J., Badalíková B. (2023): Digestát a jeho vliv na výnos pěstovaných plodin. Úroda. 2023. sv. 71, č. 3, s. 51--54. ISSN 0139-6013.

Sedlák, L., Pospíšilová, L., Prudil, J., Basu, S. (2023): Monitoring of soil properties and groundwater level in alluvial fl oodplain forest In: Adaptation strategies for soil and water conservation in a changing world: Proceedings. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2023, s. 96--97. ISBN 978-80-244-6318-6.

Seidenglanz, M., Šafář, J., Hanáková, Bečvářová, P., Kolařík, P., Hrudová, E., Gališová, V., Kocourek, F., Stará, J., Tóth, P., Šmirous, P. (2023): Citlivost škůdců řepky olejky k insekticidům, Agromanuál 2, ročník 18, s. 52-56

Vymyslický T, Raab S., Frei I., Hutyrová H. (2023): Grass and forage legume genetic resources in the Czech Republic and their practical utilization. – In: Book of Abstracts of the 35th Meeting of the EUCARPIA Fodder Crops and Amenity Grasses Section „Novel technologies, strategies and crops to sustain forage production in future climate“, 10. – 14. 11. 2023, Brno, Czech Republic, pp. 28–30.

Vymyslický T., Frei I., Raab S., Hlásná-Čepková P., Holubec V., Podrábský M., Vítámvás P. (2023): Special seed mixtures for greening the tram tracks and their performance. In: Ecological Issues of Mountain Agriculture, RIMSA Troyan, Bulgaria, Book of abstracts, 24.

Vymyslický T., Frei I., Raab S., Hlásná-Čepková P., Holubec V., Podrábský M., Vítámvás P. (2023): Legume and herb based special seed mixtures for greening the tram tracks. In: Fourth International Legume Society Conference, Granada, Spain, Book of abstracts, 84.