Publikace 2002

BADALÍKOVÁ, B.: Meziplodiny jako půdoochranný činitel. Úroda, 50 (8) 24–25, 2002.

BADALÍKOVÁ, B., HRUBÝ, J.: Moisture relations in soil by different tillage. In Sb.: Current trends in the research of soil environment. Conference ISTRO, Brno, 79–83, 2002.

BADALÍKOVÁ, B., HRUBÝ, J.: Pedologická sledování při různém zpracování půdy u pšenice ozimé a kukuřice na zrno. Inf.materiál pro Polní den Branišovice, 2002, 1 s., 2 tab.,4 gr.

BADALÍKOVÁ, B., KŇÁKAL, Z.: Vliv různého zakládání porostu na udržení půdní vody. In Sb.: Prvé pedologické dny na Slovensku, Ráčkova Dolina, 2002, v tisku

BADALÍKOVÁ, B., PROCHÁZKOVÁ, B.: Desagregace půdní hmoty vlivem různého hospodaření se slámou. Pedologické dny 2002, Praha, 2002, v tisku

BADALÍKOVÁ, B., PROCHÁZKOVÁ, B.: Vliv zaorávky slámy na strukturu půdy při pěstování řepky ozimé. In Sb.: Systém výroby řepky, systém výroby slunečnice, Hluk, 222–226, 2002.

BADALÍKOVÁ, B., PROCHÁZKOVÁ, B.: Změny v půdní struktuře při různém hospodaření se slámou. Agromagazín 12, 31–33, 2002.

DOVRTĚL, J., PROCHÁZKOVÁ, B.: Minimalizační technologie a ekonomika podniku. Farmář, 8, (7–8): 40–42, 2002.

HARTMAN, I., PROCHÁZKOVÁ, B., REMEŠOVÁ, I.: Wild oat (Avena fatua) infestation under different soil tillage and straw management. In: Current trends in the research of soil environment. MZLU, Brno, 95–97, 2002.

HOFBAUER, J., HRUŠKOVÁ, H., ŠMAHEL, P.: Šalvěj lékařská a brutnák lékařský. In: Sborník příspěvků z II. semináře pro pěstitele léčivých, aromatických a kořenových rostlin. 56–60, Pohořelice, 2002.

HRUBÝ, J.: in Hůla, J., Procházková , B.,et al.: Vliv minimalizačních a půdoochranných technologií na plodiny, půdní prostředí a ekonomiku. Zemědělské informace, ÚVTI, Praha, (3): 19–22, 2002.

HRUBÝ, J.: Agrotechnický výzkum pro praxi. Zemědělec,X, (40): 14, 2002.

HRUBÝ, J.: Akademici sledují jakost rostlinných produktů. Zemědělec, X, (25): 17, 2002.

HRUBÝ, J.: Půdoochranné technologie na Slovensku. Zemědělec,X, (20): 11, 2002.

HRUBÝ, J.: Zpracování půdy a technologická kvalita zrna ozimé pšenice a jarního ječmene. In : 100.zasedání KJRP, Brno, 28–30, 2002.

HRUBÝ, J., BADALÍKOVÁ, B., KŇÁKAL, Z.: Dlouhodobé hodnocení výnosů při různých pěstebních technologiích. Ekotech magazín, 3 (1): 6–8, 2002.

HRUBÝ, J., BADALÍKOVÁ, B., NEDĚLNÍK, J.: Utilization of the composts by decontamination of polluted lands by petroleum products. In.: Organic waste and the protection and productivity of agrocenosis, Lublin, 65–66, 2002.

HRUBÝ, J., BADALÍKOVÁ, B., NEDĚLNÍK, J.: Utilization of the composts by decontamination of polluted lands by petroleum products. In: Acta Agrophysica – Odpady organiczne a ochrona i produktywnoµć agrocenozy częµć I, 70, Lublin, 163–172, 2002.

HRUBÝ, J., BADALÍKOVÁ, B., NEDĚLNÍK, J., PRÁŠEK, J.: Utilization of the composts by decontamination of polluted soil by petroleum products. In Sb.: Current trends in the research of soil environment. Conference ISTRO, Brno, 253–258, 2002.

HRUBÝ, J., BADALÍKOVÁ, B., PRÁŠEK, J.: Revitalizace složišť a neúrodné půdy ozeleňováním. Úroda, 50 (7): 18–19, 2002.

HRUBÝ, J., BADALÍKOVÁ, B., VACH., M.: Jarní příprava půdy a setí ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů. Ječmenářská ročenka 2003, Praha, 167–171, 2002.

HRUBÝ, J., BADALÍKOVÁ, B., VOZNICA, V.: Výnosy a kvalita produkce v systémech zpracování půdy a setí ( Branišovice 2001 ). Ekotech magazín, 3 (2): 7–8, 10–12, 2002.

HRUBÝ, J., NEDĚLNÍK, J., VACH., M., HÝSEK, J.: Využití fungi hnojiv k jarním ječmenům. Ječmenářská ročenka 2003, Praha, 200–204, 2002.

HRUŠKOVÁ, H., ZAPLETALOVÁ, I., NEDĚLNÍK, J., ROTREKL, J.: Kvalita semen vybraných genetických zdrojů čeledi Fabaceae – v tisku.

HÝSEK, J. VACH, M., BROŽOVÁ, J., SYCHROVÁ, E., CIVÍNOVÁ, M., NEDĚLNÍK, J., HRUBÝ, J.: The influence of the application of mineral fertilizers with the biopreparation Supresivit (Trichoderma harzianum) on the health and the yield of different crops. Archiv.Phytopat­h.Pflanz., Vol.35, 1–10, 2002. ( v tisku)

HŮLA, J., PROCHÁZKOVÁ, B. A KOL.: Vliv minimalizačních a půdoochranných technologií na plodiny, půdní prostředí a ekonomiku. Zeměd. Inform., R, 3:

KOHOUTEK, A., NERUŠIL, P., ODSTRČILOVÁ, V., POZDÍŠEK, Š., VORLÍČEK, Z.: Výroba kvalitní píce z trav a jetelovin pro výživu a krmení skotu. Agromagazín (2): 58–59, 2002.

PELIKÁN J,. HOFBAUER J.: Netradiční jeteloviny, jejich význam a pěstování. Úroda (5): 9–12, 2002.

PROCHÁZKOVÁ, B. A KOL.: Modelové typy hospodaření na půdě v různých agroekologických podmínkách. Zeměd. Inform. , R., 2: 34 s.

PROCHÁZKOVÁ, B., DOVRTĚL, J., HRUBÝ, J., KŇÁKAL, Z.: Možnosti využití minimalizačních technologií zpracování půdy u jarního ječmene. Ječmenářská ročenka 2003, Praha, 172–176, 2002.

PROCHÁZKOVÁ, B., DOVRTĚL, J., HŮLA, J.: Minimalizační technologie zpracování půdy. In: Racionální rostlinná produkce a precizní zemědělství. MZLU, Brno, 3–7, 2002.

PROCHÁZKOVÁ, B., HARTMAN, I., REMEŠOVÁ, I.: Effect of different soil tillage and straw management on spring barley yields. In: Current trends in the research of soil environment. MZLU, Brno, 151–152, 2002.

PROCHÁZKOVÁ, B., MÁLEK, J., DOVRTĚL, J.: Effect of different straw management practices on yields of continuous spring barley. Rostl. Výr., 48: 27–32, 2002.

REMEŠOVÁ, I., HARTMAN, I., PROCHÁZKOVÁ, B.: Impact of different soil tillage and straw management on weed species spectrum. In: Current trends in the research of soil environment. MZLU, Brno, 153–158, 2002.

ROTREKL, J.: Ochrana semenných porostů jetelovin před hmyzími škůdci. Rostlinolékař,13 (5): 13–14, 2002.

ROTREKL, J.: Škůdci jetelovin. Úroda (5): 22–23, 2002.

ROTREKL, J.: Vliv minimalizačních a půdoochranných technologií na rozvoj živočišných škůdců a užitečné entomofauny. In: Hůla, J., Procházková, B. a kol.: Vliv minimalizačních a půdoochranných technologií na plodiny, půdní prostředí a ekonomiku. Zemědělské informace ÚZPI, 3, 79 s., 2002.

ROTREKL, J.: Vliv moření osiva a aplikace moluskocidů na žír slimáčků. AGRO, ochrana, výživa, odrůdy, 7 (8): 28–29, 2002.

ROTREKL, J.: Zemědělská entomologie II. (Nejdůležitější hmyzí škůdci zeleniny, ovocných plodin a vinné révy). Vysokoškolská skripta, MZLU Brno 95 s., 2002.

ROTREKL, J., NEDĚLNÍK, J.: Nové insektofungicidní mořidlo do řepky olejky. AGRO, ochrana, výživa, odrůdy, 7 (6): 12–14, 2002.

STRAŠIL, Z., VORLÍČEK, Z.: The effect of nitrogen fertilization, sowing rates and site on yields and components of selected varieties of Safflower (Carthamus tinctorius L.). Rostl.Výr. 48 (7): 307–311, 2002.

ŠMAHEL, P., HOFBAUER, J.: Plevele v LAKR – biologická účinnost herbicidů v semenných porostech léčivých, aromatických a kořeninových rostlin. In: Sborník příspěvků z II. semináře pro pěstitele LAKR, Pohořelice, 24–30, 2002.

VORLÍČEK, Z., KOHOUTEK, A.: Jak v letošní sklizni pícnin? Farmář 8 (3): 48–49, 2002.

VORLÍČEK, Z., NEDĚLNÍK, J.: Produkce a kvalita objemné píce. Farmář (11): 16–17, 2002.