Zvyšování diverzity jetelovinotravních společenstev

Oficiální název: Zvyšování diverzity jetelovinotravních společenstev
Odpovědný řešitel: Ing. Jan Pelikán, CSc.
Financováno: Ministerstvem zemědělství České republiky

Souhrn:
Posláním projektu je ověření možnosti zvýšení diverzity jetelovinotravních společenstev zařazením planých druhů čeledí Poaceae a Fabaceae. Cílem je shromáždit semena planých druhů, odzkoušet možnosti jejich pěstování na semeno a prověřit jejich chování ve vysetých vícekomponentních společenstvech. Dále budou sledovány růstové a vývojové fáze zájmových druhů, semenářské charakteristiky, odolnost vůči chorobám a škůdcům, zastoupení druhů ve směskách v průběhu řešení a odolnost porostů vůči zaplevelování.