Zvýšení kvality a efektivnosti systémů produkce mléka a mléčných výrobků v podmínkách ekologického zemědělství od zajištění výživy...

Číslo projektu
1G58063
Odpovědný řešitel: Vorlíček Zdeněk
Financováno: Ministerstvem zemědělství České republiky


Doba řešení: 2005–2009
Souhrn: Na základě analýzy souboru ekofarem s chovem dojnic včetně systému výživy dojnic a technologie produkce mléka se vypracovává inovace systémů výroby objemných krmiv a výživy ke zvýšení kvality produkce biomléka. Inovace technologií zlacování biomléka na farmách a ve velkokapacitním zpracování v mlékárnách, a tím přispět ke zvýšení konkurenceschop­nosti bioproduktů na trhu a snížení výrobních nákladů.