Zvýšení hodnoty odpadů a vývoj nové technologie fermentace

agriKomp Bohemia s.r.o. společně s výzkumným ústavem Zemědělský výzkum spol. s r. o., Troubsko realizuje projekt podpořený z 8. výzvy programu Aplikace OP PIK. Hlavním cílem projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025084 je získávání nových znalostí v oblasti produkce bioplynu, zvýšení hodnoty a nové efektivnější využití odpadů, vývoje nové technologie fermentace, která umožní zpracování obtížných substrátů.

Doba řešení: 1. 2. 2021 - 30. 5. 2023

Cílem projektu je dále vývoj nového zařízení pro odsíření bioplynu cílené pro málo-kapacitní bioplynové stanice.

Účelem projektu je posunout produkci žadatele na vyšší technologickou úroveň a rozšířit portfolio produktů cílené na nové i stávající zákazníky společnosti a podpořit pronikání na zahraniční trhy.