Zvýšení biodiverzity a podpora ekosystémových služeb v zemědělské krajině pomocí alternativních způsobů hospodaření na loukách a pastvinách

Název projektu
Zvýšení biodiverzity a podpora ekosystémových služeb v zemědělské krajině pomocí alternativních způsobů hospodaření na loukách a pastvinách

Kód projektu
TH04030244

Projektový tým 
Zemědělský výzkum, spol. s r. o. (hlavní příjemce)
Botanický ústav AV ČR, v.v.i. (další uchazeč projektu)
Mendelova univerzita v Brně (další uchazeč projektu)

 

Místní řešitelský tým
Mgr. Tomáš Vymyslický, Ph.D.
Ing. Ivana Frei, Ph.D.
Mgr. Helena Hutyrová
Ing. Daniela Knotová, Ph.D.


Financováno
Projekt TH04030244 byl řešen s finanční podporou TA ČR,  Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILONDoba řešení
01/2019 – 12/2022


Souhrn
Hlavním cílem projektu bylo testování, standardizace a certifikace managementových opatření směřujících ke zvýšení biodiverzity a podpoře a obnově ekosystémových služeb lučních biotopů v podmínkách zemědělské krajiny. Realizací projektu byl podpořen nárůst biodiverzity rostlin a zejména bezobratlých živočichů. Byly obnoveny některé klíčové ekosystémové služby, jako je zvýšení počtu opylovačů v krajině, zabránění půdní erozi a zadržení vody v agro-ekosystémech. Výsledky byly zpracovány během realizace projektu formou certifikovaných metodik, ověřeného technologického postupu a užitného vzoru.


Dosažené výsledky

Certifikované metodiky

Fabšičová M., Frei I., Jiroušek M., Smetanová S., Šipoš J., Trnka F., Vymyslický T., Winkler J., Zdražílková M. (2023): Úhorové hospodaření na loukách a pastvinách. Uplatněná certifikovaná metodika 58/2023.

Fabšičová M., Frei I., Jiroušek M., Smetanová S., Šipoš J., Trnka F., Vymyslický T., Winkler J., Zdražílková M. (2023): Podpora biodiverzity travních porostů pomocí maloplošných úhorů. Uplatněná certifikovaná metodika 62/2023.

Užitný vzor

Fabšičová M., Vymyslický T., Jiroušek M., Lekeš D., Frei I., Smetanová S., Zdražílková M. (2022): Univerzální lapač semen. Užitný vzor zapsaný pod číslem 36 656 u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze.

Ověřená technologie

Vymyslický T., Jiroušek M., Fabšičová M., Frei I., Zdražílková M., Smetanová S. a Winkler J. (2022): Ověřená technologie trvale udržitelného maloplošného úhorového hospodaření na loukách a pastvinách.