Zavedení vhodných postupů snižujících negativní vlivy na hmyzí opylovače a další užitečné organismy do technologie produkce ovoce a vypracování postupů zvyšujících efektivitu opylení

Číslo projektu

TH01030787

Projektový tým

Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o . – hlavní příjemce
Zemědělský výzkum, spol. s r. o. – další uchazeč projektu
RADANAL s.r.o. – další uchazeč projektu
Výzkumný ústav včelařský, s. r. o. – další uchazeč projektu
 

Řešitelský tým - Zemědělský výzkum, spol. s r. o. 

Ing. Karel Vejražka, Ph.D.
Ing. Pavel Kolařík
Mgr. Olga Komzáková, Ph.D.

Financováno: Technologická agentura České republiky,  Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON   


   Doba řešení: 01/2015 – 12/2018

Anotace projektu

Cílem projektu je rozšíření populace čmeláka zemního domácího původu do ovocných výsadeb ČR, zhodnocení rizik neonikotinoidů využívaných v ochraně ovoce pro studované opylovače ve vztahu k míře degradace/kumulace těchto látek v pylové snůšce a pylových zásobách a zavedení metod ochrany ovoce šetrných vůči hmyzím opylovačům a dalším benefičním organismům do technologie produkce ovoce. Souvisejícími cíli je implementace vhodných postupů při využívání hmyzích opylovačů v moderních systémech technologie integrované produkce ovoce a zvýšení jistoty opylení se zvláštním zřetelem na výsadby využívající nadkrytí sítěmi nebo foliemi.