Výzkum a inovace metod integrované ochrany hrachu proti vybraným hmyzím škůdcům

Oficiální název: Výzkum a inovace metod integrované ochrany hrachu (Pisum sativum L.) proti vybraným hmyzím škůdcům
Odpovědný řešitel: Doc. Ing. Rotrekl Jiří, CSc.
Financováno: Ministerstvem zemědělství České republiky

Souhrn:
Projekt řeší aktuální problémy ochrany porostů hrachu proti některým důležitým hmyzím škůdcům, jejichž význam se v posledních několika letech v České republice zvýšil nebo u nich není přístup k ochraně řešen či vyřešen. Přínosem projektu pro pěstitelskou praxi by mělo být vytvoření komplexního metodického přístupu k ochraně porostů hrachu proti Bruchu pisorum L., a dalším vybraným škodlivým organismům (Cydia nigricana (F)., Thysanoptera) vyskytujících se a škodících v porostech hrachu v relativně stejném období. Součástí projektu je též hodnocení vlivu insekticidního moření osiva hrachu na snížení poškození porostů hrachu listopasy rodu Sitona spp. a na zvýšení výnosových parametrů hrachu.