Vývoj a ověření zařízení pro hloubkové zapravení organické hmoty do půdy ve vinicích a sadech


Číslo projektu

TH02030467

Projekt TH02030467 je řešen s finanční podporou TA ČR.

Projektový tým

Zemědělský výzkum, spol. s r.o.

Ing. Karel Horák, Žehuň

Mendelova univerzita v Brně, ZF Lednice

OSLAVAN, a.s., Náměšť nad Oslavou

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i., Praha

Místní řešitelský tým

Ing. Barbora Badalíková
Ing. Jaroslava Novotná, Ph.D.
Ing. Jaroslav Lang. Ph.D.
Ing. Ivana Šindelková

Financováno: Technologická agentura České republiky

Doba řešení: 01/2017 – 12/2020

Anotace projektu

Cílem projektu bude vývoj funkčního zařízení pro hloubkovou aplikaci organické hmoty využitelného v komplexní technologické lince pro hnojení vinic a sadů. Dílčím cílem bude ověření možnosti zvyšování obsahu stabilní organické hmoty, podpora funkční diverzity půdních organismů v rámci zachování produkčních schopnosti půd i v období sucha. Řešení přispěje k naplnění podprogramu technologie a nové techniky využitelné v ochraně životního prostředí a zlepšení půdních vlastností.