Výnos a kvalita osiva v ekologickém pěstování

Oficiální název: Výzkum metod a technologických postupů zvyšujících výnos a kvalitu osiv vybraných druhů trav, jetelovin a meziplodin v ekologickém zemědělství.
Odpovědný řešitel: Ing. Jan Pelikán, CSc.
Financováno: Ministerstvem zemědělství České republiky
Doba řešení: 2010 – 2014
Souhrn: Projekt se zaměřuje na řešení základních problémů semenářství trav, jetelovin a meziplodinv ekologickém zemědělství. Hlavním zaměřením projektu je výzkum metod zakládání ekologických semenářských porostů a jejich ochrany proti aktuálnímu spektru škodlivých činitelů. Nedílnou součástí je studium napadení sortimentů odrůd jílku vytrvalého černou rzivostí. Řešení projektu může přinést významný přínos nejen pro ekologické zemědělce, ale postupy nechemické ochrany mohou využít i ostatní pěstitelé trav, jetelovin a meziplodin.

 

Výsledky projektu

Protokol o ověření technologie pěstování žita lesního a svazenky vratičolisté na farmě p. Podstavka