Výběr a rajonizace vhodných druhů strniskových meziplodin

Oficiální název: Výběr a rajonizace vhodných druhů strniskových meziplodin z hlediska jejich uplatnění pro snížení rizika vyplavování nitrátů
Odpovědný řešitel: Ing. Jaromír Procházka, CSc.
Financováno: Ministerstvem zemědělství České republiky

Souhrn:
Cílem řešení projektu je stanovení vhodnosti pěstování druhů meziplodin pro různé agroekologické podmínky ČR s ohledem na efektivní odčerpání reziduálního dusíku z půdy a jeho zadržení v biomase. Řešení by mělo vytvořit informační základ pro výběr vhodných druhů meziplodin a systémů jejich využívání při hospodaření na půdě v různých stanovištních podmínkách.