Vliv stimulačních bio-algeenových přípravků na fluorescenci chlorofylu u vybraných rostlin

Oficiální název: Vliv stimulačních bio-algeenových přípravků na fluorescenci chlorofylu u vybraných rostlin
Odpovědný řešitel: Ing. Jaroslava Bartlová
Financováno: Výzkumným ústavem pícninářským, spol. s r.o., projekt byl součástí tzv. vnitropodnikových projektů pro mladé výzkumné pracovníky
Doba řešení: 2008 – 2009

Souhrn:
Cílem projektu je stanovit možnosti uplatnění aplikace stimulačních bio-algeenových (bio-alggen) přípravků do půdy, se zaměřením na fluorescenci chlorofylu.
V rámci maloparcelového pokusu budou testovány netradiční plodiny ze šlechtění VÚP Troubsko – sléz přeslenitý, lesknice kanárská a světlice barvířská.
Dále bude hodnoceno vzcházení, kvetení, hmotnost listů i celé nadzemní biomasy a průměrná hmotnost semene z jedné rostliny.