Vliv přídavku biouhlu na změnu vlastností kompostu


Číslo projektu

TH02030925

Projekt TH02030925 je řešen s finanční podporou TA ČR.

Projektový tým

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava (hlavní příjemce)
Zemědělský výzkum, spol. s r.o. (další příjemce projektu)
 

Místní řešitelský tým

RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.
Ing. Klára Konečná

Financováno: Technologická agentura České republiky

Doba řešení: 01/2017 – 12/2020

Anotace projektu

Cíle řešení zahrnují zlepšení fyzikálně-chemických a chemických vlastností finálních kompostů a procesu kompostování pomocí přídavku biouhlu. Jedná se především o zvýšení retence živin, vlhkosti, imobilizaci těžkých toxických kovů a redukci ztrát dusíku. Součástí cíle je zvýšení rychlosti kompostování (dekompozice organické hmoty) přídavkem biouhlu pro zvýšení respirační rychlosti, zvlášť při zpracování objemných materiálů (odpadní městská zeleň, kaly), které jsou produkovány společností stále ve větším množství. Výše uvedené cíle poskytují produkci ekologicky a ekonomicky příznivých substrátů (kompostů), které splňují požadavky na další aplikace (zahradnické, zemědělské) a příznivým způsobem řeší likvidaci velko-objemných biologicky rozložitelných odpadů.