Vliv patogenních mikroorganismů a jejich sekundárních metabolitů na kvalitu a hygienickou nezávadnost objemných krmiv

Oficiální název: Vliv patogenních mikroorganismů a jejich sekundárních metabolitů na kvalitu a hygienickou nezávadnost objemných krmiv

Číslo projektu:  QH71041
Koordinátor: Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., Troubsko
Odpovědný řešitel: RNDr. Jan Nedělník, PhD.
Financováno: Ministerstvem zemědělství České republiky
Doba řešení: 2007 – 2011

Výstupy projektu budou:

  • Znalost vhodnosti různých fyziologických typů hybridů pro výrobu kvalitní kukuřičné siláže.
  • Poznatky o obsahu mykotoxinů v čerstvé hmotě a kukuřičné siláži vyrobené z různých typů hybridů.
  • Znalost vlivu napadení kukuřice snětí kukuřičnou na silážovatelnost kukuřice a hygienickou kvalitu siláže .
  • Znalost vhodnosti různých druhů trav pro výrobu kvalitních siláží ze zavadlé píce.
  • Poznatky o obsahu mykotoxinů v čerstvé hmotě a konzervované travní biomase vyrobené z travní monokultury a směsí.
  • Dynamika v obsahu mykotoxinů v travní biomase v průběhu vegetace.
  • Vliv typu hybridu kukuřice a obsahu sušiny čerstvé hmoty na celkovou kvalitu siláže.