Vitalita osiva, kvalita sadby a jejich význam u tradičních a vybraných netradičních perspektivních plodin

Oficiální název: Vitalita osiva, kvalita sadby a jejich význam u tradičních a vybraných netradičních perspektivních plodin pro šlechtění, semenářství a pěstitele.
Odpovědný řešitel: Ing. Pavlína Gottwaldová
Financováno: Ministerstvem zemědělství České republiky

Souhrn:
Cílem projektu je objasnění významu proměnlivých podmínek prostředí působících během formování vitality osiva a sadby a objasnění vlivu vitality na tvorbu hospodářského výnosu v následné generaci v interakci odrůd osiv a sadby. Je testován vliv brassinosteroidů na růst a vývoj obilek ve stresových podmínkácha prostředí. Dále jsou hodnoceny metody způsobů skladování na dlouhodobé udržení vitality. Další řešenou otázkou je vliv skladování hlíz brambor na výstup z dormance a počáteční energii růstu. Je prováděno ověření dědičnosti znaků vyjadřujících hodnotu vitality a ověřování vztahu mezi vitalitou sadbových hlíz brambor a obsahy a poměrem endogenních hormonů v hlízách. Posledním cílem je zabezpečení kvality a biologické hodnoty semen u netradičních pícnin.