Vitalita osiva, kvalita sadby a jejich význam u tradičních a vybraných netradičních perspektivních plodin pro šlechtění, semenářství a pěstitele.

Oficiální název: Vitalita osiva, kvalita sadby a jejich význam u tradičních a vybraných netradičních perspektivních plodin pro šlechtění, semenářství a pěstitele.

Číslo projektu:  QF3056
Odpovědný řešitel: Ing. Pavlína Gottwaldová
Financováno: Ministerstvem zemědělství České republiky

Souhrn:
Cílem projektu bylo objasnění významu proměnlivých podmínek prostředí působících během formování vitality osiva a sadby a objasnění vlivu vitality na tvorbu hospodářského výnosu v následné generaci v interakci odrůd osiv a sadby. Byl testován vliv brassinosteroidů na růst a vývoj obilek ve stresových podmínkách prostředí. Dále byly hodnoceny metody způsobů skladování na dlouhodobé udržení vitality. Další řešenou otázkou byl vliv skladování hlíz brambor na výstup z dormance a počáteční energii růstu. Bylo prováděno ověření dědičnosti znaků vyjadřujících hodnotu vitality a ověřování vztahu mezi vitalitou sadbových hlíz brambor a obsahy a poměrem endogenních hormonů v hlízách. Posledním cílem bylo zabezpečení kvality a biologické hodnoty semen u netradičních pícnin.