Využití technologie pěstování kukuřice formou smíšené kultury k výrobě siláže využitelné v bioplynové stanici


Číslo projektu

TH02030681

Projekt TH02030681 je řešen s finanční podporou TA ČR.

Projektový tým

Zemědělský výzkum, spol. s r.o. (hlavní příjemce)
agriKomp Bohemia, spol. s r.o. (další uchazeč projektu)
Mendelova univerzita v Brně (další uchazeč projektu)
 

Místní řešitelský tým

Ing. Antonín Kintl
RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.
Ing. Daniela Knotová, Ph.D.
Mgr. Tomáš Vymyslický Ph.D.
 

Financováno: Technologická agentura České republiky

Doba řešení: 01/2017 – 12/2020

Souhrn

Cíle projektu: Realizovaná technologie je ekonomicky výhodnější a výrazně šetrnější k životnímu prostředí, podpoří využívání obnovitelných zdrojů – bioplynu, pěstování jedné z nejvýznamnějších energetických plodin kukuřice seté (Zea mays) environmentálně příznivějším způsobem díky systému smíšené kultury.