Technologie integrované produkce chmele

Číslo projektu

TA04020411

Projektový tým

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. – hlavní příjemce
Zemědělský výzkum, spol. s r. o. – další uchazeč projektu
Česká zemědělská univerzita v Praze – další uchazeč projektu
Chmelex, spol. s r. o. – další uchazeč projektu
M + A + J, spol. s r. o. – další uchazeč projektu

Řešitelský tým

Ing. Karel Vejražka, Ph.D. - řešitel

Financováno: 

Technologická agentura České republiky


Doba řešení: 2014 –2017

Souhrn

Cílem projektu bylo získání nových poznatků pro vytvoření technologie integrované produkce chmele ve vysoké a nízké konstrukci. Vypracovaná a ověřená technologie integrované produkce chmele je založena na: i) inovaci ochrany chmele před ekonomicky významnými původci chorob a škůdci při přednostním využitím biologických přípravků s minimálním vlivem na životní prostředí a minimalizací výskytu reziduí pesticidů ve chmelu, ii) optimalizaci hnojení umožňující omezit vyplavování živit do podzemních a povrchových vod a iii) nahrazení dosud používaného černého úhoru v meziřadí pěstováním podplodin s vhodnou směsí bylinných druhů, které přispějí ke zvýšení obsahu humusu, biodiverzity, výskytu užitečných organismů, snížení eroze a utužení půdy a snížení intenzity hnojení.

 

Výsledky projektu

Metodika pěstování podplodin v meziřadí chmelnic - předcertifikační verze

Metodika pěstování podplodin v meziřadí chmelnic - finální verze