Technika a technologické systémy pěstování cukrovky pro trvale udržitelné zemědělství

Oficiální název: Technika a technologické systémy pěstování cukrovky pro trvale udržitelné zemědělství
Koordinátor: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Odpovědný řešitel: Ing. Barbora Badalíková
Financováno: Ministerstvem zemědělství České republiky
Doba řešení: 2004–08

Souhrn: Projekt vychází ze dvou základních variant pěstování cukrovky (s orbou a bez orby). U nové pěstební technologie budou ověřeny nové stroje a soupravy a bude provedeno vyhodnocení energetické náročnosti a jejich nasazení. Současně bude provedeno ekonomické vyhodnocení obou variant pěstování cukrovky. Nová pěstební technologie je řešena v rámci problematiky udržení zdravého stavu půdy.