Technické prostředky pro sklizeň a zpracování odpadního dřeva z vinic

Název projektu:

Technické prostředky pro sklizeň a zpracování odpadního dřeva z vinic

Číslo projektu

QH82242

Projektový tým

Mendelova univerzita v Brně – příjemce koordinátor
Zemědělský výzkum, spol. s r.o. – příjemce

Řešitelský tým

Červinka Jan, doc. Ing. CSc. – odpovědný řešitel
Badalíková Barbora, Ing. – řešitel

Financováno: Ministerstvem zemědělství České republiky

Doba řešení: 2008 – 2012

Cíl projektu

Projekt řeší problematiku využití odpadního dřeva vinné révy (réví) z řad vinohradů jednak jako organická hmota zapravená do půdy a jednak odstraněné dřevo dále upravit tak, aby bylo využitelné k energetickým účelům.

Výsledky

Výsledkem je návrh technického řešení (strojů), které budou využity v technologickém procesu sklizně a zpracování štěpky z réví a zjištění kvality půdního prostředí po zapravování štěpky.

Certifikovaná metodika: Vliv zapravení štěpky z vinné révy na půdní prostředí a fytopatogeny