Systémy trvale udržitelné rostlinné produkce pro multifunkční zemědělství v produkčních a LFA oblastech ČR

Číslo projektu:  QD1143
Odpovědný řešitel: Ing. Blanka Procházková, CSc.
Financováno: Ministerstvem zemědělství České republiky

Souhrn:
Výzkumná činnost projektu byla zaměřena na faremní výzkum. Cílem bylo hledat a hodnotit vhodné systémy hospodaření pro rozdílné půdně klimatické podmínky a regionální specifika v produkčních a LFA ČR. V metodickém postupu bylo zaměření na stanovení hierarchie cílů pro konkrétní podmínky hospodaření, výběr metod a kvantifikaci parametrů, potřebných pro splnění významných specifických cílů a stanovení využití metod pro testování a zlepšování požadovaných parametrů ke zlepšování a plnění požadované úrovně parametrů určených cílů