Systémy hodnocení krmiv

Název projektu

Inovovat systémy hodnocení kvality krmiv s důrazem na zavedení nového národního systému hodnocení

Projektový tým

Zemědělský výzkum, spol. s r.o. – příjemce – koordinátor
NutriVet s.r.o. – příjemce
Svaz chovatelů českého strakatého skotu – příjemce
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. – příjemce

Řešitelský tým

Nedělník Jan RNDr. Ph.D. – odpovědný řešitel
Jambor Václav Ing. CSc. – řešitel
Kučera Josef Ing. doc. Dr. – řešitel
Loučka Radko Ing. CSc. – řešitel

Financováno: Ministerstvem zemědělství České republiky

Doba řešení: 2012 – 2015

Souhrn projektu

Na základě současných poznatků, chemických analýz hybridů kukuřice a stanovení jejich stravitelnosti bude vytvořen nový systém hodnocení silážních hybridů kukuřice. Tento systém bude zohledňovat variabilitu podmínek v různých výrobních oblastech. Budou optimalizovány metodické přístupy a analytické postupy za účelem optimálního použití při hodnocení parametrů kvality. Ke sledování silážních hybridů kukuřice byly vybrány lokality v oblasti VÚP Troubsko a VÚŽV v Praze Uhříněvsi. Další lokality budu vybrány ve spolupráci se Svazem chovatelů českého strakatého skotu. Cílem projektu je vytvořit nezávislý systém hodnocení silážních hybridů kukuřice dostupných na českém trhu.