Studium produktivnosti a kvality vybraných jetelovinotravních směsek na orné půdě v podmínkách řepařské ZVO

Oficiální název: Studium produktivnosti a kvality vybraných jetelovinotravních směsek na orné půdě v podmínkách řepařské ZVO
Odpovědný řešitel: Staňová Ivana
Financováno: Ministerstvem zemědělství České republiky
Doba řešení: 2008–2009
Souhrn: Výzkumný projekt řeší jetelovinotravní směsky s podílem jetelovinových a travních druhů (hybridů) pro využití k silážování a výrobě sena. Hodnotí se zde kvalita a produktivnost v jednotlivých sečích v závislosti na zařazeném druhu, odrůdě (hybridu). Je zde sledován podíl jednotlivých komponentů směsek v původní hmotě a změny podílu komponentů v sečích.