Studium hlavních faktorů ovlivňujících stabilitu trvale udržitelného systému obhospodařování travních porostů v České republice

Oficiální název: Studium hlavních faktorů ovlivňujících stabilitu trvale udržitelného systému obhospodařování travních porostů v České republice

Číslo projektu:  QH81280
Odpovědný řešitel: Vorlíček Zdeněk
Financováno: Ministerstvem zemědělství České republiky
Doba řešení: 2008–2012
Souhrn: Výzkumný projekt řeší definování hlavních faktorů trvale udržitelných způsobů obhospodařování travních porostů v ČR, šetrných k životnímu prostředí s výrobou píce o požadované kvalitě pro býložravce při udržení konkurenceschop­nosti zemědělských podniků.