Stanovení stupně degradačních změn v půdě vlivem antropogenní činnosti v souvislosti s pěstováním plodin

Oficiální název: Stanovení stupně degradačních změn v půdě vlivem antropogenní činnosti v souvislosti s pěstováním plodin

Číslo projektu:  QH72039 

Koordinátor: Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o.
Odpovědný řešitel: Ing. Barbora Badalíková
Financováno: Ministerstvem zemědělství České republiky
Doba řešení: 2007 – 2011

Souhrn: Projekt je zaměřen na posouzení stupně degradačních změn půdy při různých způsobech hospodaření. Bude hodnocen vliv fyzikálních, chemických a biologických půdních změn. Budou předloženy možnosti zabránění degradačních změn a vztahů mezi hospodařením na půdě a přízpůsobivostí půdy agroekologickým podmínkám v souvislosti s růstem plodin.