Revitalizace zemědělské půdy v oblastech ČR ohrožených suchem


Číslo projektu

TH02030073

Projekt TH02030073 je řešen s finanční podporou TA ČR.

Projektový tým

Mendelova univerzita v Brně (hlavní příjemce)
OSEVA vývoj a výzkum, s.r.o. (další uchazeč projektu)
Vysoké učení technické v Brně (další uchazeč projektu)
Zemědělský výzkum, spol. s r. o. (další uchazeč projektu)

Místní řešitelský tým

Mgr. Tomáš Vymyslický, Ph.D.
Ing. Jan Pelikán, CSc.
Ing. Antonín Kintl
Ing. Daniela Knotová, Ph.D.

Financováno: Technologická agentura České republiky

Doba řešení: 01/2017 – 12/2020

Anotace projektu

Projektem přispějeme k naplnění cíle programu Epsilon a to konkrétně v prioritní oblasti Prostředí pro kvalitní život v rámci podprogramu 3 (Životní prostředí). Hlavním cílem projektu je využití perspektivních technologií pro zlepšení parametrů poškozených půd v suchých oblastech ČR a zvýšení biodiverzity na těchto plochách, což je v souladu s cílem VaVaI 1.1.2. Na modelové ploše degradované půdy na Hodonínsku bude testována aplikace velmi kvalitního lignitu z místních zdrojů v kombinaci s hydroabsorbenty, což umožní zlepšit postupně fyzikální a chemické vlastnosti půdy a podmínky pro zvýšení biodiverzity. Vedlejším cílem bude otestování nové technologie WASP, která umožňuje zvýšit procento vzcházivosti osiva.