Revitalizace zemědělské půdy v oblastech ČR ohrožených suchem

Číslo projektu

TH02030073

Projekt TH02030073 je řešen s finanční podporou TA ČR.

Projektový tým

Mendelova univerzita v Brně (hlavní příjemce)
OSEVA vývoj a výzkum, s.r.o. (další uchazeč projektu)
Vysoké učení technické v Brně (další uchazeč projektu)
Zemědělský výzkum, spol. s r. o. (další uchazeč projektu)

Místní řešitelský tým

Mgr. Tomáš Vymyslický, Ph.D.
Ing. Jan Pelikán, CSc.
Ing. Antonín Kintl
Ing. Daniela Knotová, Ph.D.

Financováno: Technologická agentura České republiky


Doba řešení: 01/2017 – 12/2020

Souhrn

Hlavním cílem projektu bylo využití perspektivních technologií pro zlepšení parametrů poškozených půd v suchých oblastech ČR a zvýšení biodiverzity na těchto plochách. Na modelové ploše degradované půdy na Hodonínsku byla testována aplikace velmi kvalitního lignitu z místních zdrojů v kombinaci s hydroabsorbenty, což umožnilo postupně zlepšit fyzikální a chemické vlastnosti půdy a následně došlo i ke zvýšení biodiverzity. Vedlejším cílem bylo otestování nové technologie WASP, která umožnila zvýšit procento vzcházivosti osiva. Projekt dostal v roce 2022 cenu TAČR pro nejlepší projekt v kategorii Společnost.


Dosažené výsledky

Poloprovozy

Salaš P., Lošák M., Vymyslický T., Pekař M., Fencl L. (2019): Využití pomocných půdních látek pro zlepšení vitality suchých půd.

Salaš P., Lošák M., Vymyslický T., Pekař P., Fencl L. (2020): Použití obalovaného osiva pro ozelenění písčitých půd v aridních oblastech.

Certifikované metodiky

Salaš P., Lošák M., Vymyslický T., Pekař M., Rožnovský J., Raab S., Enev V., Knotová D., Vlk R., Ševčíková M., Kalina M., Pelikán J. (2020): Využití obalovaného osiva pro zakládání porostů trav a jetelovin.

Salaš P., Vymyslický T., Lošák M., Pekař M., Burgová J., Chovančíková E., Enev V., Knotová D., Rožnovský J., Frydrych J., Kalina M., Pelikán J. (2020): Využití pomocných půdních látek pro zlepšení vitality extenzivně využívaných ploch v suchem ohrožených oblastech ČR.

Užitný vzor

Salaš P., Vymyslický T., Pekař P., Lošák M. (2020): Přípravek pro revitalizaci půdního prostředí