Průzkum čmeláků

Průzkum čmeláků a jejich potravních zdrojů na vybraných lokalitách jižní Moravy s využitím laboratorních metod chovu čmeláků pro zachování jejich druhové diverzity v přírodě

stránka ve výstavbě