Průzkum čmeláků a jejich potravních zdrojů na vybraných lokalitách jižní Moravy s využitím laboratorních metod chovu čmeláků pro zachování jejich druhové diverzity v přírodě

Číslo projektu

1R44014

Projektový tým

Masarykova univerzita / Přírodovědecká fakulta - hlavní příjemce

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. - další příjemce

Financováno

Ministerstvo zemědělství ČR -  Národní program výzkumu  - Krajina a sídla budoucnosti - 4 

Cíle projektu

Cílem projektu je přispět k poznání současného stavu čmeláčí fauny na našem území a zjištěním a zajištěním jejich potravních zdrojů spolu s odzkoušením možností umělého chovu vzácnějších druhů napomoci zachování populací těchto opylovačů v přírodě.