Přínosy a rizika půdoochranných technologií zpracování půdy a zakládání prostů

Číslo projektu
QD1213

Projektový tým
Česká zemědělská univerzita v Praze - příjemce koordinátor
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - další příjemce
Mendelova univerzita v Brně - další příjemce
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. - další příjemce
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. - další příjemce
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. - další příjemce
Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. - další příjemce
Odpovědný řešitel: Ing. Blanka Procházková, CSc.

Financováno: Ministerstvem zemědělství České republiky

Souhrn:
Řešení projektu bylo zaměřeno na vyhodnocení vlivu variantních technologií zpracování půdy a zakládání porostů na pěstované plodiny, půdní prostředí, škodlivé činitele a ekonomiku. Byly vypracovány návrhy minimalizačních a půdoochranných technologií vhodných pro jejich dlouhodobé a plošné používání v různých půdních a klimatických podmínkách ČR.