Přínosy a rizika půdoochranných technologií zpracování půdy a zakládání prostů

Oficiální název: Přínosy a rizika dlouhodobého a plošného používání minimalizačních a půdoochranných technologií zpracování půdy a zakládání porostů
Odpovědný řešitel: Ing. Blanka Procházková, CSc.
Financováno: Ministerstvem zemědělství České republiky

Souhrn:
Řešení projektu bylo zaměřeno na vyhodnocení vlivu variantních technologií zpracování půdy a zakládání porostů na pěstované plodiny, půdní prostředí, škodlivé činitele a ekonomiku. Byly vypracovány návrhy minimalizačních a půdoochranných technologií vhodných pro jejich dlouhodobé a plošné používání v různých půdních a klimatických podmínkách ČR.