Podpora přirozené opylovací kapacity zemědělských ekosystémů a hodnocení rizik subletálních dávek na samotářské včely


Číslo projektu

TH03030134

Projekt TH03030134 je řešen s finanční podporou TA ČR.

Projektový tým

Zemědělský výzkum, spol. s r.o.
ÚVGZ AV ČR
VÚRV v. v. i.
ALS Czech Republic, s.r.o.
 

Místní řešitelský tým

Mgr. Alena Votavová, PhD.
 

Financováno: Technologická agentura České republiky

Doba řešení: 01/2018 – 12/2021

Anotace projektu

Cílem projektu je zefektivnit opylování zemědělských plodin zprostředkovávané samotářskými včelami navržením souboru opatření zvyšujících tuto přirozenou opylovací kapacitu agroekosystémů. Opatření budou směřovat zejména k podpoře lokálních populací samotářek, a to vytvořením optimálních podmínek pro jejich hnízdění a zavedení řízených chovů původních druhů včel rodu Osmia pro opylování ovocných stromů. Dále bude vytvořena metodika testování vlivu prostředků ochrany rostlin (POR) na samotářské včely omics přístupem, která bude využitelná pří prokazování rizik stávajících i nově registrovaných POR. Výsledky projektu povedou k finančně nenáročnému a účinnému opylení entomofilních plodin zejména v jarním období, kdy je opylení včelou medonosnou nedostačující (chladno, nízká početnost).