Podpora přirozené opylovací kapacity zemědělských ekosystémů a hodnocení rizik subletálních dávek na samotářské včely

Číslo projektu
TH03030134
Projektový tým
Zemědělský výzkum, spol. s r.o. - hlavní příjemce
ÚVGZ AV ČR - další příjemce
VÚRV v. v. i. - další příjemce
ALS Czech Republic, s.r.o. - další příjemce

Místní řešitelský tým
Mgr. Alena Votavová, PhD.

Financováno 
Technologická agentura České republiky
Doba řešení 
01/2018 – 12/2021


Anotace projektu
Cílem projektu je zefektivnit opylování zemědělských plodin zprostředkovávané samotářskými včelami navržením souboru opatření zvyšujících tuto přirozenou opylovací kapacitu agroekosystémů. Opatření budou směřovat zejména k podpoře lokálních populací samotářek, a to vytvořením optimálních podmínek pro jejich hnízdění a zavedení řízených chovů původních druhů včel rodu Osmia pro opylování ovocných stromů. Dále bude vytvořena metodika testování vlivu prostředků ochrany rostlin (POR) na samotářské včely omics přístupem, která bude využitelná pří prokazování rizik stávajících i nově registrovaných POR. Výsledky projektu povedou k finančně nenáročnému a účinnému opylení entomofilních plodin zejména v jarním období, kdy je opylení včelou medonosnou nedostačující (chladno, nízká početnost).