Podpora funkční diverzity půdních organismů aplikací klasických a modifikovaných stabilních organických hmot při zachování produkčních vlastností půdČíslo projektu

TH03030319

Projektový tým

Mendelova univerzita v Brně (hlavní příjemce)
Agrovýzkum Rapotín s.r.o. (další příjemce projektu)
Zemědělská společnost Sloveč, a.s. (další příjemce projektu)
Zemědělský výzkum, spol. s r.o. (další příjemce projektu)

Místní řešitelský tým

Ing. Antonín Kintl
Ing. Jaroslav Lang, Ph.D.
Ing. Hana Fronková
Ing. Ivana Šindelková

Financováno: Technologická agentura České republiky

Doba řešení: 04/2018 – 03/2022

Anotace projektu

Cílem projektu je podpora funkční diverzity půdních organismů aplikací stabilních org. hmot, zejména aktivovaného biouhlu a digestátu, přičemž dojde k odstranění jejich negativních vlivů na půdu a zlepšení ekologické i ekonomické stránky zemědělské produkce. Projekt bude mít za následek zlepšení půdních vlastností, podporu funkční diverzity, podporu úrodnosti a také navracení uhlíku zpět do půdy.