Podpora české účasti výzkumných organizací agrárního sektoru v mezinárodním výzkumu

Kód projektu 

LTI17006

Program  

INTER-EXCELLENCE 

Řešitelský tým

Agrovýzkum Rapotín, spol. s r. o. - hlavní příjemce

Zemědělský výzkum, spol. s r.o. - další příjemce

Agritec Plant Research s.r.o. - další příjemce

Mendelova univerzita v Brně / Agronomická fakulta - další příjemce

VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. - další příjemce

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. - další příjemce

Řešitel: Mgr. Tomáš Vymyslický, Ph.D.

Financováno: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Doba řešení: 02/2017 - 12/2020
 

Shrnutí: Konsorcium šesti českých výzkumných organizací agrárního sektoru bude vybaveno prostředky pro účast v mezinárodních programech výzkumu a vývoje prostřednictvím informační sítě, poskytující organizační, poradenské, propagační a další podpůrné služby pro partnery projektu a další zájemce z řad výzkumných i veřejných institucí, vysokých škol, podniků i odborné veřejnosti. Tato síť zajistí transfer informací v rámci České republiky i v ERA a podporu profesní mobility zahraničních a českých vědecko-výzkumných pracovníků.