Podpora české účasti výzkumných organizací agrárního sektoru v mezinárodním výzkumu

Název projektu

Podpora české účasti výzkumných organizací agrárního sektoru v mezinárodním výzkumu

Kód projektu: LTI17006

Koordinátor: Agrovýzkum Rapotín, spol. s r. o.

Řešitel: Mgr. Tomáš Vymyslický, Ph.D.

Financováno: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Doba řešení: 2017-2020
 

Shrnutí: Konsorcium šesti českých výzkumných organizací agrárního sektoru bude vybaveno prostředky pro účast v mezinárodních programech výzkumu a vývoje prostřednictvím informační sítě, poskytující organizační, poradenské, propagační a další podpůrné služby pro partnery projektu a další zájemce z řad výzkumných i veřejných institucí, vysokých škol, podniků i odborné veřejnosti. Tato síť zajistí transfer informací v rámci České republiky i v ERA a podporu profesní mobility zahraničních a českých vědecko-výzkumných pracovníků.