Péče o půdu v podmínkách se zvýšenými nároky na ochranu životního prostředí

Oficiální název: Péče o půdu v podmínkách se zvýšenými nároky na ochranu životního prostředí
Odpovědný řešitel: Ing. Blanka Procházková, CSc.
Financováno: Ministerstvem zemědělství České republiky

Souhrn:
Cílem řešení projektu je zajistit informační podklady pro volbu vhodných systémů hospodaření na půdě (variantních technologií zpracování půdy, využití meziplodin, managementu posklizňových zbytků) a péče o půdu, včetně nápravných opatření, s ohledem na různé agroekologické podmínky ČR.