Různé způsoby ozeleňování a ošetřování vinohradů a jejich vliv na omezení eroze a kvalitu produkce

Číslo projektu

TA04020464

Projektový tým

Mendelova univerzita v Brně – hlavní příjemce
Agrogen, spol. s r. o. – další uchazeč projektu
Chateau Bzenec, spol. s r. o. – další uchazeč projektu
Sonberk, a.s. – další uchazeč projektu
Vinice Znovín, s.r.o. – další uchazeč projektu
Zemědělský výzkum, spol. s r. o. – další uchazeč projektu
 

Řešitelský tým

Mgr. Tomáš Vymyslický - řešitel

Financováno: Technologická agentura České republikyDoba řešení: 2014 –2017

Anotace projektu

Cílem projektu je vývoj a odzkoušení ozeleňovacích směsí určených pro použití ve vinicích v ekologické a integrované produkci v České republice. Druhově rozmanité směsi pro ozelenění meziřadí vinic a příkmenných pásů budou sloužit k podpoře biodiverzity ve vinicích. Cílem bude pozitivní působení ozeleňovacích směsí na fyzikální a chemické vlastnosti půdy, růst a vývoj révy vinné, kvalitu a výnos hroznů a kvalitu vína.
Navrhnuté ozeleňovací směsí budou vyzkoušené ve vinohradnických podnicích hospodařících v systémech ekologické a integrované produkce. Zkoušení různých ozeleňovacích směsí bude probíhat 3 roky. Na základě tříletého hodnocení bude navržené definitivní složení ozeleňovacích směsí (užitný vzor), bude specifikovaná vhodnost do určitých půdních a klimatických podmínek, bude navržena technologie založení a systém ošetřování porostů (certifikovaná metodika, ověřené technologie). Důležitým cílem bude pozitivní environmentální efekt tj. uchování či zvýšení biodiversity fauny i flóry vinohradů, pozitivní efekt jetelovin (fixátorů atmosférického dusíku) na spotřebu dusíkatých hnojiv a tím na efektivní hospodaření s minerální výživou.