Ovlivnění biodiverzity hmyzu v krajině...

Oficiální název: Ovlivnění biodiverzity hmyzu v krajině různými způsoby zemědělského využití půdy a zemědělskými technologiemi se zaměřením na škůdce trav a jetelovin a jejich bioregulátory.
Koordinátor: OSEVA PRO
Odpovědný řešitel: doc. ing. Jiří Rotrekl, CSc.
Financováno: Ministerstvem zemědělství České republiky
Doba řešení:

Souhrn:
Řešitelé projektu vyvinuli metodiku biomonitoringu autochtonní fauny hemiedafických členovců, která je velmi vhodná pro splnění cíle uvedeného v úvodu metodiky a to zejména specifikovat vztah a vliv zemědělských technologii na biodiverzitu přírodního ekosystému a určit klíčové otázky tohoto vztahu. Navíc je splnění požadováno mezinárodními institucemi v rámci úmluvy o biodiverzity, ke které jsme se jako stát připojili. Současně je významný i emergentní lapák jako užitný vzor, který je určen pro výzkum monitoringu členovců v přírodním ekosystému. Významným přínosem pro vědu a zcela unikátním je nalezení nových druhů členovců v průběhu řešení výzkumného projektu. Též se sem řadí i zachycení jedinci zapsaných do červeného seznamu ohrožených druhů ČR. Významný a zcela nový je poznatek ohledně vlivu zvýšené intenzity mulčování na výskyt ploštic v travním porostu zejména u trav, které budou pěstovány na semeno a je námětem pro další výzkum v inovaci pěstitelské technologie trav pěstovaných na semeno. Novátorský je i poznatek účinnosti přípravku s novou účinnou látkou Biscaya 240 0D proti běloklasosti. přípravek bude navržen pro rozšířené použití do trav pěstovaných na semeno proti tomuto závažnému onemocnění.