Ověření nových přístupů k ochraně řepky ozimé proti stonkovým krytonoscům

Oficiální název projektu

Ověření nových přístupů k ochraně řepky ozimé proti stonkovým krytonoscům založených na přesnějším monitoringu jejich výskytu a chování v porostu a testování (sub)populací blýskáčka řepkového na rezistenci proti pyrethroidům


Číslo projektu
QH81218

Projektový tým

AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. – příjemce koordinátor
Agrotest fyto, spol. s r.o. – další příjemce
Mendelova univerzita v Brně – další příjemce
Zemědělský výzkum, spol. s r.o. – další příjemce
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o.
OSEVA vývoj a výzkum, s.r.o. – další příjemce
OSEVA PRO s.r.o., odštěpný závod Výzkumný ústav olejnin Opava - další příjemce

Řešitelský tým

Seidenglanz Marek Ing. – odpovědný řešitel
Spitzer Tomáš RNDr. Ph.D. – řešitel
Hrudová Eva Ing. Ph.D. – řešitel
Kolařík Pavel Ing. – řešitel
Havel Jiří Ing. CSc. – řešitel


Financováno: Ministerstvem zemědělství České republiky


Doba řešení: 01/2008  – 12/2012


Souhrn projektu

Řešitelé projektu předložili pěstitelům řepky ozimé postup, který zpřesňuje proces určování vhodných termínů pro insekticidní zásahy proti stonkovým krytonoscům (zejména k. čtyřzubému). Postup nabádá uživatele k výrazně odlišnému časování insekticidních zásahů při srovnání se způsoby v současnosti užívanými zejména v těch oblastech (resp. v ročnících), kde (resp. kdy) k. čtyřzubý dominuje nad k. řepkovým. Vzhledem k tomu, že se nejedná o malou část území, je cílem autorského týmu informovat české pěstitele řepky.
Insekticidní zásahy cílené na k. čtyřzubého (C. pallidactylus) lze výrazně zpřesnit na základě podrobného monitoringu letové aktivity jeho imag. Tento postup obvykle vede ke sblížení aplikačních termínů vhodných pro zásah jak na k. čtyřzubého tak i na blýskáčky (Meligethes spp.).
Výsledkem by mělo tedy být podstatné zlepšení ochrany porostů proti stonkovým krytonoscům, snížení selekčního tlaku směřujícího k vývoji rezistence blýskáčků proti pyretroidům resp. insekticidům obecně a racionálnější využívání insekticidů v řepce ozimé v jarním období.
Zjištěním výskytu rezistentních (sub)populací Meligethes aeneus proti pyrethroidům pocházejících z různých lokalit v rámci ČR bylo celkově přispěno ke zmapování problému rozšíření rezistence proti insekticidům u tohoto škodlivého organismu v ČR i Evropě.