Opylovači jako nezbytná součást zemědělské produkce

Číslo projektu

 TA01020969 

Projektový tým

Ústav organické chemie a biochemie AVČR, v.v.i. – příjemce koordinátor
Zemědělský výzkum, spol. s r.o. – další účastník
Výzkumný ústav pícninářský, s.r.o. – další účastník

Řešitelský tým

Valterová Irena – řešitel
Ptáček Vladimír – další řešitel
Hofbauer Jan – další řešitel

Financováno: Technologická agentura České republikyDoba řešení: 2011 – 2014

Cíl projektu

Cílem projektu je vývoj a racionalizace metodiky pro chov hnízd čmeláků k specifickým účeluům opylování rostlin. K dosažení cíle budou využity výsledky výzkumu i) chemických signálů ovlivňujících vývoj kolonie, ii) možnosti vylepšení výživy využitím různých druhů pylu, pylových doplňků a probiotických mikroorganismů v chovech modelového druhu Bombus terrestris, iii) doby potřebné k dosažení stádia hnízda, požadovaného pro specifické opylovací účely, iiii) možnosti chovu jiných domácích druhů než B. terrestris včetně pro ně vhodného doplňkového krmení.

Očekávané výsledky

Cíly projektu by měly být i) návrh kvalitní potravy pro čmeláky s probiotickou kulturou, ii) termínovaný chov B. terrestris, iii) znalost chemických látek regulujících vývoj kolonie, iiii)