Odpady bioplyn

celý název projetu: 

"Výzkum vysoko-sušinové (suché) anaerobní kodigesce organické frakce směsného komunálního odpadu s dalšími bioodpady a vývoj (semi)kontinuálně pracující kontejnerové bioplynové stanice se systémem převrstvování vsázky"

Číslo projektu

TH01030513

Projektový tým

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Centrum environmentálních technologií - hlavní příjemce
Zemědělský výzkum, spol. s r. o. – další uchazeč projektu
AGRO-EKO spol. s r.o. – další uchazeč projektu
 

Řešitelský tým

RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. - řešitel

Financováno: Technologická agentura České republiky

Doba řešení: 2015 –2018


Anotace projektu

V programu Technologické agentury ČR Epsilon, projektu s ev. číslem TH01030513 je prováděno fyzikální modelování anaerobní výroby bioplynu při vysoké koncentraci organických látek ve vsázce. Výsledky jsou aplikovány ve spolupráci s firmou AGRO-EKO spol. s r.o. při vývoji mobilní kontejnerové jednotky pro zpracování zejména tuhých bioodpadů na bioplyn a hnojivo. Řešení je zaměřeno nejen na běžné bioodpady, které jsou již nyní směřovány do bioplynových stanic, ale také na zpracování podsítné frakce získané při třídění směsného komunálního odpadu. Hlavní inovace reaktorového systému spočívá v pravidelném převrstvování polotekuté či tuhé vsázky pomocí korečkového dopravníku ve spojení s dalšími prvky. Funkční zkoušky prototypu bioreaktoru by měly být hotovy do konce roku 2016, poté bude připojena technologie pro energetické využití bioplynu a celá jednotka připravena pro demonstrační účely. Využívání nového typu bioreaktoru je předpokládáno zejména v závodech pro zpracování komunálního odpadu a v zemědělství.