Odpady bioplyn


Číslo projektu

TH01030513

Projektový tým

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Centrum environmentálních technologií - hlavní příjemce
Zemědělský výzkum, spol. s r. o. – další uchazeč projektu
AGRO-EKO spol. s r.o. – další uchazeč projektu
 

Řešitelský tým

RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. - řešitel

Financováno: Technologická agentura České republiky

Doba řešení: 2015 –2018