Od průmyslových odpadů ke komerčním produktům

Oficiální název: Eureka E! 3824 INWASCOMP Od průmyslových odpadů ke komerčním produktům
Odpovědný řešitel: Mgr. Tomáš Vymyslický
Financováno: Ministerstvem školství,mládeže a tělovýchovy České republiky
Doba řešení : 2007 – 2010

Souhrn:
Projekt řeší možnosti ozelenění budovaných hrází vodních zdrojů z materiálu EnviMix, při jejichž výrobě jsou využity vybrané industriální odpady (strusky, popelů, popílků atd.). Projekt předpokládá eliminaci těch negativních vlivů, které souvisí s likvidací stabilizačních prvků krajiny, zejména erozí půdy, vysokým povrchovým odnosem živin, povodněmi i dalších nežádoucích dopadů na krajinu, zejména změnou diverzity trvalých kultur hlavně v okolí říčních systémů a vodních nádrží.