Navrhnout nové postupy údržby trvalých travních porostů v LFA minimalizací hygienických rizik spojených s výskytem alergenních mikroorganismů především z rodu Fusarium

Číslo projektu

QI111C016

Projektový tým

Zemědělský výzkum, spol. s r.o. – příjemce – koordinátor
Výzkumný stav rostlinné výroby, v.v.i. – příjemce
OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. – příjemce
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze – příjemce

Řešitelský tým

Nedělník Jan RNDr. Ph.D. – odpovědný řešitel
Cagaš Bohumír doc. Ing. CSc – řešitel
Hajšlová Jana Prof. Ing. CSc. – řešitel
Gabrielová Ludmila Mgr. – řešitel

Financováno: Ministerstvem zemědělství České republiky

Doba řešení: 2011 –2014

Cíl projektu

Snížit rizika výskytu potenciálně alergenních mikroorganismů účinnými opatřeními v technologické oblasti údržby zemědělské krajiny. Studovány a modifikovány budou hlavní zásahy při údržbě TTP se zaměřením na technologie mulčování a výroby senáží

Očekávané výsledky

Integrujícím cílem projektu bude model ošetřování jednotlivých typů trvalých travních porostů, které hrají významnou roli v zemědělské produkci i v ochraně životního prostředí a utváření zemědělské kulturní krajiny, zejména s ohledem na omezení úniku mikroorganismů s alergenním účinkem. Významnou součástí výsledků bude identifikace největších rizik vzniku a šíření alergenních mykóz a inventura jednotlivých druhů a rodů typických pro studované typy TTP. Dalším dílčím cílem je studium přítomnosti látek s estrogenními vlivy na hospodářská zvířata.