Vývoj a optimalizace metod stanovení biogenních aminů v návaznosti na zvýšení zdravotní bezpečnosti siláží

Číslo projektu

QJ1310100

Projektový tým

Mendelova univerzita v Brně – příjemce – koordinátor
Zemědělský výzkum, spol. s r. o. – příjemce
AgroKonzulta Žamberk spol. s r.o. – příjemce

Řešitelský tým

Ing. Daniela Knotová - řešitel

Financováno: Ministerstvem zemědělství České republiky

Doba řešení: 01/2013 – 12/2017

Anotace projektu

Cílem projektu je zvýšení produkčního potenciálu zemědělských plodin a hospodářských zvířat, zavést nové metody, technologické postupy a systémy pro zvýšení konkurenceschopnosti českého zemědělství, v neposlední řadě je cílem zavádět systémy hospodaření vedoucí k omezení negativního dopadu klimatických změn. Cíle bude dosaženo zvýšením kvality a zdravotní bezpečnosti objemných krmiv prostřednictvím využití různých druhů víceletých pícnin, dodržením požadovaných technologických zásad silážování a zejména včasným záchytem konzervovaných krmiv obsahujících biogenní aminy.