Nová technologie kompostování

Číslo projektu

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004646

Projektový tým

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava (hlavní příjemce)
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. (další příjemce projektu)
ZERA, z.s. (další příjemce projektu)

Místní řešitelský tým

RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.
 

Financováno: OP PIK MPO České republiky

Doba řešení: 09/2016 – 2/2019

Anotace projektu

Hlavním cílem projektu je vytvořit nové procesních postupy kompostování, které rozšíří  spektrum biologicky rozložitelných odpadů zpracovatelných na kompostárnách. Inovačním aspektem projektu je nový proces pro předúpravu gastroodpadů při kompostování pro produkci stabilizovaného výstupu kompostu. Projekt významně přispěje k lepšímu využítí  vybudovaných kapacit kompostáren, zefektivnění kompostovacích procesů a v neposlední řadě rozšíří možnost recyklace živin.  Realizační tým bude vyvíjet nové postupy kompostování s využitím karbonizace surovin, které podpoří zdravý vývoj rostlin, což je další významný pozitivní environmentální dopad projektu.

Dokumenty

Tisková zpráva 2017 k řešení projektu

Vydána tisková zpráva k zahájení projektu