Modelový projekt zamezení biologické degradace půd v podmínkách aridního klimatu

Číslo projektu: 2B08020
Koordinátor: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Odpovědný řešitel: Ing. Jan Pelikán, CSc.
Financováno: Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Doba řešení: 2008–2011

Souhrn: Na výsušné lokalitě Hodonínska bude simulován modelový projekt rekultivace problémového stanoviště reprezentující předpokládanou situaci rozšíření aridního klimatu na rozsáhlejší území České republiky pro období nadcházejících 50 let. Pilotní projekt se v podmínkách Jižní Moravy, kde již místy dochází ke kritickému nedostatku vody, zabývá možnostmi využití pomocných půdních látek, autochtonních dřevin a méně známých suchovzdorných travin a jetelovin pro rekultivaci výsušných půd. Zapojení širokého týmu odborníků z oblasti pěstování rostlin, botaniky, zoologie, agrochemie, výživy rostlin, chemie, pedologie, ekologie, klimatologie a zahradnické produkce umožňuje z různých úhlů pohledu sledovat a vyhodnotit modelové případy zamezení a zpomalení biologické degradace půd na aridním stanovišti. Důraz je kladen na využití výsledků projektu pro potřeby udržitelného rozvoje zemědělství v dotčené krajině za současné maximální podpory ochrany krajiny a biodiverzity.

Tímto záběrem přesahuje projekt efektivní rekultivace běžné výzkumné projekty a vytváří prostor pro úspěšné řešení kritické situace nedostatku vody v krajině v období, kdy tento problém zasáhne rozsáhlejší oblasti naší země.