Minoritní plodiny pro specifické využití v potravinářství

Oficiální název: Minoritní plodiny pro specifické využití v potravinářství
Odpovědný řešitel: Mgr. Tomáš Vymyslický
Financováno: Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Doba řešení: 2006–2009

Souhrn:
Cílem řešení projektu je rozšíření diverzity pěstovaných plodin v ČR a jejich vhodné využití. Předmětem řešení budou tzv. minoritní druhy obilovin (pluchaté pšenice, bezpluché ovsy a ječmeny, proso, pohanka tatarská), luskoviny (hrachy, vigna, cizrny) a olejniny (světlice). U nových genotypů všech druhů budou hodnoceny důležité agronomické a morfologické znaky. U plodin, které se v ČR dosud nepěstují (vigna), nebo pěstují zcela výjimečně (cizrna) bude vypracována metodika pro pěstování. U některých plodin je již metodika pěstování vypracovaná, zde bude hlavní pozornost zaměřena na hodnocení nutriční kvality, vývoj nových výrobků a jejich nutriční a dietetické zhodnocení pro rozšíření sortimentu dietních a zdravých potravin.