Metody monitorovaní rezistence hospodářsky významných škůdců a plevelů k přípravkům na ochranu rostlin a antirezistentní strategie

Kód projektu
QK1820081

Projektový tým
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. – příjemce – koordinátor
Agritec Plant Research s.r.o. – příjemce
Česká zemědělská univerzita v Praze – příjemce
Mendelova univerzita v Brně – příjemce
OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. – příjemce
Zemědělský výzkum, spol. s r.o. – příjemce


Financováno: Ministerstvem zemědělství České republiky


Doba řešení: 1.1.2018 – 31.12.2020

Souhrn

Cílem řešení je ověřit nebo vypracovat metody detekce rezistence škůdců a plevelů k přípravkům na ochranu rostlin. Předmětem výzkumu budou škodlivé organismy, u kterých se v Evropě rezistence vyskytuje. Rezistence bude hodnocena na spektru škůdců řepky, polní zeleniny a brambor a na spektru plevelů. U rezistentních populací škůdců a plevelů budou stanoveny hodnoty LC50 a LC90 účinných látek, pro které nejsou tyto charakteristiky dosud známé. Pro nové účinné látky bude ověřena účinnost na rezistentní populace a budou stanoveny hodnoty base-line. Dále budou zjišťovány mechanismy rezistence škůdců a plevelů k přípravkům na ochranu rostlin pomocí molekulárních a biochemických metod a budou navrženy antirezistentní strategie.

Očekávané výsledky

Nově získané informace o zastoupených mechanismech rezistence budou využity pro formulaci a zpřesňování antirezistentních strategií pro hlavní plodiny a pěstitelské systémy a škodlivé organismy, u kterých se již rezistence vyskytuje, nebo hrozí riziko jejího vzniku.